Juridik, Ekonomi

Ministern: "Det är friggebodar så jag behöver inte bygglov"

Sven-Erik Bucht försöker bortförklara att det saknas bygglov för hans fyra stugor med kaminer.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht får det hett om öronen i Dagens Nyheters granskning. Granskningen visar att han har fyra stugor på sin mark som saknar bygglov, varav tre har kaminer installerade, och att de som närmast ligger 8 kilometer från hans bostadshus. De tre utan bastu uppges vara inredda för övernattning.

När tidningen ifrågasätter byggnaderna svarar Sven-Erik Bucht att han anser att byggnaderna är friggebodar och därför inte behöver bygglov. Men de experter som får uttala sig menar på att friggebodarna ligger för långt från huset för att vara just det. Och för att byggnaderna ska räknas som ekonomibyggnader och slippa bygglov krävs aktiv näringsverksamhet och att de är avsedda för just den verksamheten - vilket då skulle vara skogsbruk, men det är tveksamt om de skulle godkännas för det eftersom någon skog knappt avverkats och utifrån hur de är inredda.

Sven-Erik Bucht säger att han varken behöver bygglov eller anmäla kamininstallationer oavsett om de räknas som friggebodar eller ej, eftersom de byggdes på 70- och 80-talet.

– De är byggda på 70- och 80-talet och det har inte funnits något krav på bygglov då, säger han.

Men inte heller detta stämmer, då byggnadsstadgan som gällde då krävde bygglov. När detta påtalas säger han slutligen att den information han fått gör att han trott att han inte behövt bygglov, men att han ska kontrollera om de gör det och rätta till felet om byggnaderna inte följer lagen.

Läs också
Flygbilder i rak kontrast mot minsiterns uttalande

Källa: Granskningen hos DN