Byggahus.se
På 70 (1979) - och 80 talet fick man uppföra MAX 2 byggnader om totalt 10 m2 .
 
Finns ingen anledning att gå efter reglerna för villor inom detaljplanelagt område, när det gäller det här fallet.
 
Jag ville bara påvisa det orimliga i att de FYRA stugorna var uppförda enligt "Friggebod"-principen, eftersom de var maximerade till 2 st med total yta av 10m2 placerade på tomten. Om de sedan är byggnader för Jord/Skogsbruk kan jag ej bedöma.
 
G
Vad gäller då på landsbygden... eller i den miljö som Bucht fuskbyggt i?

Utanför stadsplanerat område
 
Som sagt, det är möjligt att man med lite god vilja kan få en bastu att vara en ekonomibyggnad till skogsbruk, men isåfall ska ju inte Bucht kalla det "friggebodar".
 
  • Gilla
HasseTeknik
  • Laddar…
Friggebod är ju bara relevant inom detaljplanelagt område, så förstår inte varflr det skall.tjatas om det. Det blir inte svartbygge bara för att ministern sa Friggebod i en intervju.
 
Hör du gäst, om du läser det jag skrivit tidigare ser vad som.gäller angående ekonomibyggnader.
 
Om jag inte missförstått något så måste man kunna motivera varför ekonomibyggnaden behövs för verksamheten för att den skall vara befriad från bygglov. Som det beskrivits brister det på flera punkter.

1. Han kan inte när han får frågan motivera varför den behövs i verksamheten. Han försöker inte ens utan visar sin okunskap genom att kalla dem friggebodar.

2. Ingen verksamhet bedrivs i skogen, så den obefintliga verksamheten kan inte vara i behov av ekonomibyggnader.

3. Det används som ett fritidshus.
Sammanfattning och slutsatser skrev:
Undantaget gäller inte när man tar i anspråk eller inreder sådana byggnader helt eller till viss del för väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaden senast använts eller för vilket bygglov har getts.
http://www.lrf.se/PageFiles/99752/PM undantag bygglov ekonomibyggnad nov 2012.pdf

Jag har svårt att förstå hur det skulle kunna vara bygglovsbefriade ekonomibyggnader.
 
Nr 1 spelar ingen roll, det är.inte för.media man.skall motivera sona byggnader.

Nr 2 vet jag inte var du fått dem.uppgiftem.ifrån? Kanske från DN som säger att ingen avverkning skett senaste åren? I så fall vill jag påpeka att det är mycket med skog förutom det.

Nr 3 är frågan om det är så pass mycket så det väger över. Jag känner inte till ministerns fritidsvanor. Ytterligare en sak som kommunen får undersöka och ta hänsyn till.

Bra dokument du länkade till, förresten.
 
Det är mycket riktigt inte för media man skall motivera sina byggnader, men om han hade motiverat dem för kommunen hade han kunnat dra samma motiv för media och sluppit bli så kritiserad.

På dina (-MH-) inlägg låter det som att det vore solklart tillåtet att bygga så som han gjort. Med hänvisning till att vi inte vet något om vare sig ministerns fritidsvanor eller skogsaktiviteter kan man väl säga att vi inte har nog med info för att fastslå vare sig det ena eller det andra. För egen del är jag dock skeptisk.
 
b8q skrev:
Som sagt, det är möjligt att man med lite god vilja kan få en bastu att vara en ekonomibyggnad till skogsbruk,
Så god vilja finns inte.
 
Avemo skrev:
Det är mycket riktigt inte för media man skall motivera sina byggnader, men om han hade motiverat dem för kommunen hade han kunnat dra samma motiv för media och sluppit bli så kritiserad
Det är inte så det funkar, man behöver inte motivera något som inte är bygglovspliktigt. Ingen här frågar väl kommunen om lov för att sätta upp en liten rabatt?

På dina (-MH-) inlägg låter det som att det vore solklart tillåtet att bygga så som han gjort. Med hänvisning till att vi inte vet något om vare sig ministerns fritidsvanor eller skogsaktiviteter kan man väl säga att vi inte har nog med info för att fastslå vare sig det ena eller det andra. För egen del är jag dock skeptisk.
Då har du nog läst lite slarvigt. På den beskrivningen jag har sett i media, så verkar det inte vara något problem. Det är ju bara kommunen som kan avgöra det, helt riktigt. Men nu skall man ha i åtanke att journalisten som skrev artikeln inte var särskilt insatt, så hennes(?) bedömning av vad de olika husen användes till tar jag med en nypa salt.

Kunskapen om ekonomibyggnader verkar inte vara den allra största här på byggahus, de flesta tycks tro att reglerna för friggebod och attefallshus är relevant här, tex.
 
-MH- skrev:
Det är inte så det funkar, man behöver inte motivera något som inte är bygglovspliktigt. Ingen här frågar väl kommunen om lov för att sätta upp en liten rabatt?
Dålig jämförelse. En rabatt är inte bygglovspliktig i en villaträdgård om vi inte pratar om något mycket speciellt fall. En byggnad på en skogsfastighet kan vara bygglovspliktig eller bygglovsbefriad. Vilket det är fråga om har inte bara med byggnaden att göra utan även vad den skall användas till. Om någon ifrågasätter ifall bygglov krävs måste man kunna motivera. Jag sällar mig till de tveksamma när det kommer till om en bastu är ekonomibyggnad.
-MH- skrev:
Kunskapen om ekonomibyggnader verkar inte vara den allra största här på byggahus, de flesta tycks tro att reglerna för friggebod och attefallshus är relevant här, tex.
Kunskapsnivån verkade inte heller vara den största hos Bucht själv. Om det visar sig att det var ok trots allt så är han lika delaktig som journalisten i att göra en nyhet av en ickenyhet.
 
Det jag tycker är mest otroligt med den här historien är att ännu en politiker försöker ljuga sig ur en knepig situation. Har dom ingen självbevarelsedrift :eek: Hade han direkt sagt som det var hade det knappast blivit några större rubriker.
 
  • Gilla
Paxman
  • Laddar…
Okej, byt ut mot staket eller flaggstång eller litet vedskjul då, om jämförelsen känns bättre. Ibland.bygglov, ibland inte.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.