Ekonomi

Mängder av dolda fel i miljardärens hus

Det visade sig att huset hade otillräcklig dränering och pumpanläggning.

Sebastian Knutssons husköp blev ett renoveringsprojekt.

Sebastian Knutssons husköp blev ett renoveringsprojekt. Foto: Tingsrätten.

Candy Crush-miljardären Sebastian Knutsson har förlikat med sin motpart i fallet där det hus han köpte visade sig innehålla så många dolda fel att det fanns risk att det skulle rasa. Förlikningssumman blev dock blygsamma 2,5 miljoner kronor och att respektive part ska betala sina egna advokatkostnader, trots att Sebastian från början stämde hussäljaren på 11,6 miljoner kronor. 

Huset ifråga bestod från början av fyra halvplan, men säljaren lät gräva ut det så att det istället blev fem halvplan. Sebastian Knutsson köpte huset för 28 miljoner kronor. Strax efter att han flyttat in blev det dock översvämning i källaren, och efter en grundlig undersökning visade det sig att källarplanet låg under Mälarens medelvattennivå och därför krävde en särskild typ av dränering och pumpanläggning - men sådana hade inte använts. 

"Den valda lösningen har inneburit risk för att huset skulle rasa", enligt stämningsansökan.

Husköpet slutade med att Sebastian Knutsson fick renovera källarplanet för två miljoner kronor, och åtgärda balkar och grundmurar för sex miljoner kronor.

Det visade sig även finnas andra fel. Bland annat hade poolen byggts ovanför Stockholm Vattens huvudavloppsledning vilket kan medföra stora kostnader framgent för husägaren om vatten- och avfallsbolaget skulle behöva komma åt den.

Men trots många fel och stora utgifter landade förlikningen endast på 2,5 miljoner kronor. Hur de har kommit fram till den summan framgår inte.

Källa: Expressen.