Juridik, Ekonomi

Kraftig ökning av anmälningar om fuskbyggen

Allmänna reklamationsnämnden och Konsumentverket vittnar om en stor ökning fuskbyggen.

Kraftig ökning av anmälningar om fuskbyggen

Årets första månader visar på en kraftig ökning av antalet anmälningar om fuskbyggen. Både Allmänna reklamationsnämnden och Konsumentverket vittnar om problematiken. Allmänna reklamationsnämnden har fått in 17 procent fler anmälningar än normalt, och Konsumentverket som brukar få cirka 4 000 anmälningar om året är redan uppe en bra bit över 2 000 för årets första månader.

Exakt vad detta beror på är oklart. En trolig bidragande orsak är dock att vi bygger mer, och att många valde att renovera medan ROT-avdraget var kvar på 50 procent av arbetskostnaden och att detta i sin tur ledde till hantverkarbrist och att fler skojjare tog jobb som de inte klarade av.

– Vi har sett en ökning med ungefär 17 procent de här första månaderna men jag tror att det kan stiga ännu mer. Vanligast är badrums- och kökstvister, säger Ahnmé Kågerman, chef för Allmänna reklamationsnämnden.

En av de som valt att driva sitt fall vidare upp i domstol är Charlott Axenström. Ett byggföretag skulle anlägga dränering runt hennes hus, men gjorde fel och plastmattan sticker nu upp synligt.

Hon valde att dra fallet till tingsrätten där hon fick rätt, men företaget överklagade till hovrätten och de gjorde bedömningen att bristerna inte var så pass stora att Charlott inte borde betala en del av summan. Idag sitter hon därför med skulder på 350 000 kronor trots att företagets arbete var felaktigt.

Enligt uppgift till Sveriges Radio blev summan så stor eftersom hon både fick betala delar av fakturan för byggjobbet och stå för alla rättegångskostnader, detta uppgick till 550 000 kronor varav hemförsäkringen täckte 200 000 kronor.

Hör mer om Charlott i Studio Ett.