Ekonomi

Förslag om ny fastighetsskatt på gång

Ett förslag om ny fastighetsskatt är på gång där taket höjs och skatten kommer bygga på bo- och tomtyta, detta enligt Villaägarnas Riksförbund som haft insyn i utredningen via en expert.

Villaägarnas Riksförbund skriver idag att de, genom insyn i en statlig utredning, fått nys om en ny typ av fastighetsskatt som kommer att ges som förslag framöver. Förslaget innebär att fastighetsskatten ska bygga på din bo- och tomtyta, du kommer således att skatta per kvadratmeter. Det föreslås även att taket för beskattning höjs till 10 000 kronor, istället för nuvarande 6 825 kronor.

Tanken med utredningen som regeringen tillsatte 2011 var enligt Villaägarnas Riksförbund att avskaffa taxeringssystemet och hitta en bättre lösning som gör det svårare att beskatta bostäder på ett orimligt sätt. Det menar Villaägarna är omöjligt med det här förslaget, de anser snarare att systemet skulle bli ännu mer orättvist för den som väljer att bo i hus istället för lägenhet.