Ekonomi

Förslag om hög vägkostnad upprör husägare

Stora oväntade vägkostnader kanske väntas för ett antal husägare i Botkyrka.

En vägsatsning i Skårdal i Botkyrka rör upp starka känslor bland de boende i området. Grusvägen har underhållits sparsamt sedan kommunen tog över ansvaret 1992 och några bygglov eller avstyckningar runtomkring har inte godkänts. Men nu ska kommunen satsa på området och därför behöver vägen rustas upp. De som delvis kan komma att stå för notan är husägarna själva.

– Vi tycker det är fel. Vi har ingen nytta av de här investeringarna. Tvärtom blir det sämre för oss eftersom det blir mer trafik. Kostnaden borde delas mellan alla skattebetalare i kommunen, precis som andra vägkostnader, säger Kenneth Dahlgren, en av husägarna, till Direktpress.se.

Totalt kommer projektet att kosta 12,3 miljoner kronor. Husägare bosatta kring vägen ska, om kommunens förslag går igenom, stå för 133 000 kronor. De som vill bygga nytt i området får betala det dubbla. Förslaget ligger dock vilande medan kommunen avvaktar utfallet från lagrådsremissen gällande det nya gatukostnadsförslaget som regeringen lagt fram. Därefter ska ett beslut fattas.

– Vi behöver tid att sätta oss in i det nya lagförslaget för att kunna bedöma dess konsekvenser. Vi har själva många frågetecken, vi kommer att följa utvecklingen och återkomma med ett nytt förslag, säger exploateringschefen Heléne Hill.