Ekonomi

Farlig vedpanna får försäljningsförbud

En vedpanna, som tidigare varit kritiserad för höga miljöutsläpp, beläggs med försäljningsförbud och måste kallas tillbaka från kund.

Molle 35.

Molle 35. Energimyndigheten

Boverket meddelar i ett pressmeddelande att vedpannan Molle 35 omedelbart måste sluta säljas, och att samtliga sålda exemplar ska kallas tillbaka från kund. Meddelandet kommer efter att myndigheten funnit att vedpannan släpper ifrån sig för höga halter av organiskt bundet kol.

- Produkten är olämplig enligt plan– och bygglagen. Vidare har Boverket bedömt att produkten utgör en allvarlig risk för människors hälsa, skriver myndigheten på sin hemsida.

Molle 35 tillverkas av Mollepannan AB i Bollnäs. När Energimyndigheten testade pannan visade resultatet på höga utsläpp jämfört med konkurrenterna, men Mollepannan bekostade då ett nytt test eftersom det visade sig att man under testet använt sig av fel inställningar. Resultatet från det nya testet visade på lägre miljöutsläpp.

Hur Boverket genomfört sitt test, och om de tagit hänsyn till tidigare testresultat, är i skrivande stund oklart.