Juridik, Ekonomi

Ej fackmässigt att såga av rör vid håltagning

En håltagning i en bottenplatta slutade med ett avsågat avloppsrör och en avsågad elmatarkabel.

Ett företag kan inte hänvisa till att informationen om villkoren för tjänsten finns på hemsidan, detta konstaterar Allmänna Reklamationsnämnden efter att en håltagning i en bottenplatta gått snett. Meningen var att en kanal skulle sågas upp i bottenplattan, men i samband med detta sågades även ett avloppsrör och en elmatarkabel av. 

Husägaren menar på att företaget är ansvariga för det som skett, och även för att städa upp efter sig vilket han inte anser har gjorts. Håltagningsföretaget försvarar sig med att de ansåg städningen tillräcklig samt att det står på deras hemsida att beställaren ansvarar för utsättning före håltagning.

Enligt ARN är dock information på hemsidan inte tillräckligt för att företaget ska ha ansetts uppfylla paragraf 4 i Konsumenttjänstlagen.

- Nämnden anser inte att företaget bevisat att det innan arbetet påbörjades lämnat den information som behövts till Andreas Bach angående förutsättningarna för tjänstens utförande. Att hänvisa till en hemsida är enligt nämndens bedömning inte tillräckligt. Företaget har därmed brustit i sin skyldighet att med tillbörlig omsorg tillvarata Andreas Bachs intressen och samråda med denne, skriver ARN.

Företaget har därmed ansvar för konsumentens egendom under tiden då arbetet utförs och bedöms dessutom att inte ha utfört tjänsten fackmässigt. Rekommendationen från ARN är därför att företaget ska betala 12 718 kronor i skadestånd till husägaren, vilket motsvarar reparationskostnaden.