Ekonomi

Byggskador ska kartläggas

Oprövade byggmetoder kan bland annat leda till kostsamma renoveringar, därför ska vanliga byggfel utredas av Boverket.

Byggskador ska kartläggas

Boverket har fått i uppdrag att kartlägga byggskador, systematiska byggfel och betydande kvalitetsbrister vid såväl nyproduktion som större renoveringar. Uppdraget gäller både småhus och andra typer av byggnader. Målet är att man ska lyckas kartlägga vanliga byggskador, få en uppfattning om vad de kostar samhället och i förlängningen kunna undvika dem.

Som exempel på byggskador som uppmärksammats sista åren nämns de enstegstätade putsfasaderna, det stora antalet takras som skedde mellan 2009-2011 samt brister i klimatskal som kan leda till värmeläckage och sämre inomhusklimat.

Regeringen skriver att de är oroliga över att den höga byggtakten just nu ska leda till mer vågade beslut i byggprocessen och oprövade byggmetoder vilka i sin tur kan påverka byggnadernas hållbarhet. De hoppas att genom att få en bättre överblick kommer de kunna undvika stora kostsamma renoveringar i framtiden.

- Konsekvenserna av byggskador bedöms leda till betydande samhällskostnader, exempelvis för hälsa och vård, och ökad användning av samhällsresurser, skriver man i uppdragsförklaringen till Boverket och fortsätter:

- Mot bakgrund av den höga byggtakten och de tecken på ökade risker för byggskador som har uppmärksammats finns behov av en kartläggning av vilka byggskador som förekommer inom byggandet. Regeringen vill härigenom få en bättre uppfattning om hur vanligt förekommande detta är inom byggandet.

Resultatet ska redovisas 31 december 2018.