VVS

Stort underskott av elektriker och VVS-montörer

Flera branscher inom bygg- och installationsindustrin jobbar på övertid.

Flera branscher inom bygg- och installationsindustrin jobbar på övertid. Foto: Bild ur rapporten.

Allt fler branscher rapporterar att de går på knäna på grund av den höga byggtakten.

Det byggs för fullt i Sverige, men från flera håll kommer nu varningssignaler om att det råder arbetsbrist. Nyligen stämde även Installatörsföretagen in i den varningen. Deras kartläggning visar att det råder akut brist på elektriker och VVS-montörer, och att de skulle kunna anställa så många som 5 000 redan idag. 

Problematiken ligger både kommande i pensionsavgångar och ett kompetensglapp. På sikt behövs 5 600–10 800 nyanställda.

- Skillnaden mellan antalet yrkesutbildade och det kommande rekryteringsbehovet gör det omöjligt att bygga alla de bostäder som Sverige behöver. Enligt våra beräkningar kommer vi endast ha kapacitet att bygga drygt 400 000 bostäder av de 710 000. Redan idag, råder det stor brist på olika typer av byggnadsarbetare, elinstallatörer, vatten-, värme- och sanitetsexperter, kunniga inom ventilation, larm, fiber, kyla med mera. Enbart installatörsbranschen saknar med nuvarande byggtakt runt 10 000 yrkesutbildade, men med Boverkets byggambitioner behöver vi anställa det dubbla, skriver Installatörsföretagen i rapporten.

De varnar även för att många går på knäna idag med stora övertiduttag, och att detta inte är hållbart på sikt.

Deras förslag för att komma till rätta med situationen är bland annat en större, samlad satsning på yrkesutbildningar:

  • Kraftigt ökad volym av kvalitetssäkrad yrkesutbildning inom yrkesvux och inom yrkeshögskolan
  • En särskild yrkesvuxförordning för byggsektorn
  • Ett system som stimulerar yrkesväxling för vuxna genom utbildning och/eller anställning som företagslärling/trainee
  • Ett fungerande system för validering
  • Ett system där yrkesutbildning för unga och vuxna kan kvalitetssäkras med praktiska yrkesprov och branschskola

Regeringen meddelar att de hör vad branschen säger. I tisdags höll de möte med representanter från byggbranschen med målsättningen att hitta sätt att både akut och på lång sikt råda bot på problemet. Exakt vad det kommer att leda till återstår att se.

- På mötet den 9 maj lyftes de möjligheter som regeringen arbetar med för att branschen lättare ska kunna fortsätta den höga byggtakten. Regeringen har under mandatperioden satsat på ett ökat fokus på förbättrad matchning inom branschen men även på att öka antalet utbildningsplatser. Peter Eriksson lyfte även vikten av ett ökat industriellt byggande, och då gärna i trä. Genom industriellt byggande kan ännu fler yrkeskategorier vara med och bidra, skriver regeringen.