Ekonomi

Bolånen passerar 3000 miljarder

Oförändrad ränta och något ökad tillväxttakt på bolånen i juni.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag Källa: SCB

Hushållens sammanlagda bolån har nu passerat 3 000 miljarder kronor och har en fortsatt tillväxttakt på 7,1 procent enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån. Tillväxttakten på bolån har därmed ökat med 0,1 procent sedan maj i år.

- Hushållens bostadslån uppgick till 3 005 miljarder i juni, vilket innebär att utlåningen för första gången passerade 3 000 miljarder, skriver Statistiska Centralbyrån.

Samtidigt uppger myndigheten att hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var oförändrad mellan maj och juni - den låg fast på 1,57 procent bägge månaderna.

Den rörliga bolåneräntan låg i juni istället på 1,55 procent, vilket är en minskning med 0,01 procentenheter sedan maj.

SBAB bedömer att räntebotten nu är nådd och att hushållen bör se över sina bolån.

- Det är smart att regelbundet se över sina bolån för att alltid ha en uppdaterad bild av sin situation och vilka kommande utmaningar den kan medföra. Även radikala alternativ som att byta till en mindre bostad eller flytta till ett mindre attraktivt område bör funderas igenom, i den händelse att räntorna stiger till en nivå då det blir svårt att klara kostnaderna. Det kan finnas fördelar även med sådana förändringar som man spontant inte tänker på, säger Karin Hellgren, informationschef hos SBAB.