Jonas Lindmark, Bolån, Ekonomi

Att binda eller inte binda?

Under hösten har bolånen blivit ännu billigare, med räntor under 3 procent. Det ökar frestelsen att binda 7 eller 10 år och förlänga perioden med låga räntekostnader.

Att binda eller inte binda?

Ingen vet när nästa högkonjunktur tar fart och inflationen stiger, men det ser ut att dröja några år. Det kostar idag nästan en procentenhet extra boränta om man väljer 10 års bindningstid, så för att en lång bindningstid ska löna sig krävs att de kortare räntorna stiger rejält om några år. Men någon gång framöver kommer bättre tider göra att riksbanken höjer reporäntan tillbaka över 4 procent och då kommer bolån att kosta ungefär dubbelt så mycket som idag.

Jonas Lindmark
Jonas Lindmark, Morningstar

 

I längden går det inte att undvika att bolånen uppdateras med nya räntor. Men genom att binda en del av bolånen en riktigt lång tidsperiod får man fördelen att ändrade marknadsräntor slår igenom med fördröjning, vilket ger mer tid att anpassa privatekonomin.

Finanskrisen har gjort att bankernas egen upplåning just nu är billigast vid löptider på 2-3 år. Därför är det logiskt att även bolånetagarna numera får lägst räntor med samma längd på bindningen. Men det är tyvärr också om 2-3 år som risken ser ut att öka för att nästa högkonjunktur ger ökad inflation och kraftiga räntehöjningar. De som har stora bolån kan då få en chock, om de står i första ledet när Riksbanken vill att vi drar åt svångremmen.

Å andra sidan finns argument för att inte binda räntan länge. Teoretiskt borde det i snitt bli lite dyrare med bindning 7 eller 10 år, eftersom låntagare får en försäkring mot plötsligt ökad inflation (en risk som långivaren vill ha betalt för). Och om man bestämmer sig för att flytta, så uppstår stora extra kostnader på grund av de orättvisa reglerna för att förtidsinlösa bolån. En utväg då är att säljaren har möjlighet att sätta som villkor att köparen övertar säljarens bolån, men ett övertagande begränsar köparens möjligheter att få låga räntor på ytterligare belåning.

Jag har gjort mitt eget val. För ett par veckor sedan band vi hälften av familjens bolån på 10 år. Min känsla är att det kommer att löna sig, för jag tror att det senaste årets kraftiga ökning av penningmängden globalt gör att inflationen tar fart om några år. Att i så fall ha kvar halva bolånet med ränta under 4 procent skulle vara värt mycket. Men vi får se, kanske har jag valt fel.