Juridik, Ekonomi

Avstod besiktning och får leva med felen

Putsfasaden på det nya huset måste inte åtgärdas av byggentreprenören konstaterar hovrätten.

Huset på bilden är inte huset i artikeln.

Huset på bilden är inte huset i artikeln.

Ett par på Värmdö i Stockholm får domslutet mot sig i hovrätten. Paret upptäckte sprickor i putsfasaden på sitt nybyggda hus och ingick då ett avtal med byggentreprenören om att dessa skulle åtgärdas mot en mindre summa pengar, och sedan skulle fasaden besiktigas. Någon besiktning skedde dock aldrig. När paret upptäckte nya sprickor kontaktade de återigen byggentreprenören men de ansåg sig inte behöva åtgärda dessa och tvisten hamnade då i rätten.

Både tingsrätten och hovrätten har nu dömt i byggentreprenörens favör. De ser bägge avtalet mellan parterna som ett förlikningsavtal och anser det uppfyllt trots att paret varit passiva när det kommer till besiktningen. Parets argument var just att någon besiktning aldrig genomförts och att avtalet därför aldrig uppfylldes. Hovrätten ser det istället som att paret avstått besiktningskravet, men att byggentreprenören å andra sidan uppfyllt sin del av kravet.

Källa: Dagens Juridik