Bygga nytt hus

Rekordfå dödsfall i byggbranschen

Än så länge är året inte slut men hittills ser dödsfallen ut att ha minskat rejält i byggbranschen mellan 2014-2015.

Ingen bransch ska behöva dras med dödsolyckor, men just byggbranschen har tyvärr varit ganska olycksdrabbad under åren. Men i år visar preliminära siffror från Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd att antalet dödsolyckor ser ut att landa på en rekordlåg nivå.

– Hittills i år har vi haft extremt få dödsolyckor. Inklusive sidobranscherna är det inte mer än tre stycken än så länge, det är väldigt positivt, säger Björn Samuelson, säkerhetsexpert hos Sveriges Byggindustrier.

Förra året var det betydligt fler dödsolyckor - vid inkluderande av sidobranscher så som el och VVS inträffade totalt elva dödsfall, samt ytterligare två stycken som dock inte räknas in i statistiken då de var utländsk arbetskraft och därför inte ingår i det svenska försäkringssystemet.

Olycksfrekvensen minskade dock med tio procent 2014. Hur olyckssiffrorna ser ut i år är inte klart ännu.