Bygga nytt hus

Måste riva huset efter angrepp från hussvamp

Försäkringsbolaget påstår att svampen är 20 år gammal, men provtagning visar motsatsen.

En familj i Bohuslän ligger i tvist med sitt försäkringsbolag Moderna Försäkringar efter att företaget vägrat betala ut försäkringspengar som täcker kostnaden för skadorna från Äkta hussvamp. De tänker inte betala ut en enda krona och grundar detta på att deras analys visar att svampangreppet är 15-20 år gammalt, men enligt en fördjupad analys som familjen beställt är angreppet bara några månader.

Huset, som måste brännas upp för att därefter ersättas av ett nytt, var fullförsäkrat hos försäkringsbolaget. Trots detta skulle maxbeloppet enbart ha blivit 500 000 kronor - förutsatt att familjen hade fått ut några pengar. Enligt Moderna Försäkringar erbjuder de inte husets fullvärde på grund av att det vanligen handlar om mindre summor när ett hus får ett angrepp från hussvamp. Men andra försäkringsbolag påstår det motsatta i kommunikationen med sina kunder, att angreppen ofta leder till väldigt stora kostnader i form av sanering och reparation och att det därför är viktigt att se över så att försäkringen täcker hussvamp.

Försäkringsbolaget har meddelat familjen att de inte tänker ta hänsyn till provsvar nummer två. Men skadechef Fredrik Lihammer säger, trots det, så här till tidningen Bohuslänningen:

– Om två olika analyssvar ger helt olika utfall spelar det naturligtvis roll för vårt beslut. Ett andra svar är dock i de flesta fall ett förtydligande av det första.

Han vill däremot inte kommentera det enskilda fallet.

Paret hoppas nu på att deras ärende ska tas upp igen.