Byggahus.se

Ekonomi, Renovera

Vad kostar det att bygga till?

Den här tillbyggnaden utgår vi från i exemplet i artikeln.

Den här tillbyggnaden utgår vi från i exemplet i artikeln. Grafik: Martin Dahlberg

Varje tillbyggnad är unik och var slutkostnaden för tillbyggnaden hamnar varierar mycket. Här diskuterar vi kostnadsposterna för att bygga till och ger exempel på vad var slutkostnaden för projektet kan hamna.

Att bygga till ett hus kan vara både ganska enkelt och väldigt komplicerat, allt utifrån förutsättningarna och dina behov. När man frågar någon i byggbranschen vad det kostar att bygga till, kanske en snickare eller byggvaruhandlaren, brukar svaret vara att 15 000 kr per kvadratmeter är en bra schablon att räkna med. Tillbyggnaden kan dock lika gärna kosta 9 000 kr per kvm, eller som i exemplet nedan 22 000 kr per kvm.

För att du ska få en bild av vilka kostnader du kan räkna med när du ska bygga till och hur olika faktorer påverkar priset upp eller ner, utgår vi nedan från ett verkligt exempel på en tillbyggnad som gjordes på totalentreprenad.

Martin Dahlberg
Martin Dahlberg

Tillsammans med totalentreprenören Dahlberg går vi igenom kostnaderna för en 37 kvadratmeter stor tillbyggnad, som fungerar som kök och matplats. Först spaltar vi upp de olika momenten med delkostnader, därefter kommer vi i tur och ordning gå igenom byggmomenten och vad som påverkar dem pris-, design- och kvalitetsmässigt.

Samtliga priser är inklusive moms.

Tillbyggnad entréplan, 37 kvm - totalkostnad: 795 798 kr 

Total arbetskostnad: 477 500 kr (ca 954h, á 500 kr/h)
Total materialkostnad: 318 298 kr
Avgår eventuell rot: 100 000 kr
Totalkostnad efter ROT: 695 798 kr

Generella kostnader: 85 675
Arbetskostnad: 30 240 kr (60,5h, á 500 kr/h)
Materialkostnad: 55 435 kr
Ingår: Etablering, sophantering, resor, arbetsledning, maskinhyra, förbrukningsmaterial, frakter och avspolning efter renovering.

Stomme: 655 593 kr
Arbetskostnad: 447 260 (894,5h, á 500 kr/h)
Materialkostnad: 208 333 kr 

Delmoment
Rivning av befintlig yttervägg: 28 840 kr
Grävning, bortforsling samt bygge av krypgrund: 94 430 kr
Nytt golvbjälklag, 30cm isolering, golvspån: 95 830 kr
Yttervägg trästomme, 90 mm isolering, grundmålad panel: 86 965 kr
Plyfa och gips på insida: 18 514 kr
Takbjälklag, takpanel, falsad svart plåt, vindskivor: 103 740 kr
Hängrännor och stuprör: 13 020 kr
Innertak, 30 cm isolering mineralull, gips och luftspalter: 49 210 kr
Avväxling med 5 m stålregel samt två stålpelare: 21 700 kr
8 st fönster och 1 st pardörr: 83 440 kr
Utvändig målning 2 st strykningar: 20 462 kr
Spacklade och målade innerväggar: 24 864 kr
Spacklade och målade innertak: 14 504 kr

El: 44 030 kr
Arbetskostnad: 30 820 kr
Materialkostnad: 13 210 kr

VVS: 10 500 kr
Arbetskostnad: 6 300 kr
Materialkostnad: 4 200 kr

dahlbergs tillbyggnad

Vad som påverkar priset när du bygger till

Tillbyggnader kan vara av både relativt enkel karaktär och mer avancerade.

– Jag skulle säga att en normal tillbyggnad på totalentreprenad mellan tummen och pekfingret kostar 25 000-30 000 kronor per kvadratmeter, då är allt utom markarbete inräknat - om det inte bara är en liten tillbyggnad på exempelvis 7 kvadratmeter för då sticker kvadratmeterpriset iväg, säger Martin Dahlberg som driver Dahlberg Totalentreprenad AB.

Det som ofta blir kostsamt är att få ihop det arkitektoniska med den byggnadstekniska biten. Du ska dels få ett bra flöde mellan rummen i huset, och dels få ett hus dimensionerat för en viss storlek att fungera felfritt och bra när det växer och blir större. Delar som kommer att påverkas är bland andra ventilationen, rumsflödet, takkonstruktionen, eventuella uteplatser i närheten, solljuset in i rum där öppningar ska ske med mera.

– Det är viktigt att du har tänkt igenom samtliga bitar så att du inte står där sedan och har flyttat köket till norrsidan av huset men har kvar grillplatsen i söder, eller att det nya badrummet gör så att din mekaniska ventilation plötsligt blir felbalanserad, säger Martin Dahlberg.

En annan del som kan påverka priset mycket är avväxlingen. Om den är byggnadstekniskt komplicerad kan det dra upp kostnaderna rejält.

– När det gäller just tillbyggnader rekommenderar jag att du anlitar en totalentreprenör som har egna arkitekter, för då får du med både det estetiska och den byggnadstekniska biten redan från början. Alternativt att du anlitar en arkitekt som har läst på lite extra när det kommer till konstruktionsbiten, säger Martin Dahlberg.

Han förklarar att med både arkitekt och byggare på plats redan före bygglovsansökan borgar du för ett resultat du har råd att bygga och som följer gällande lagar och regler.

Tar du inte tillbyggnaden på totalentreprenad kan du t ex först ta fram en arkitektritning och därefter en konstruktionsritning och ev. VVS-ritning och elritning separat. Dessa ritningar kan du sedan ge till snickare, rörmockare och elektriker som grund för offert på att bygga tillbyggnaden åt dig.

Läs mer om att projektera en tillbyggnad här

Grund till tillbyggnaden

I exemplet i den här artikeln har familjen valt en krypgrund av ekonomiska skäl.  En krypgrund är cirka 20-25 procent billigare än platta på mark, men också mer underhållskrävande.

– Krypgrunden är på sikt alltid en risk för fuktproblem så man måste vara mer medveten som boende i det huset, medan platta på mark är dyrare men underhållsfri, säger Martin Dahlberg.

Även markarbetet innan grunden kan läggas är en stor kostnadspost, beroende på markförhållandena där du ska bygga. Måste företaget gräva extra djupt, spränga eller påla så drar priset iväg. Är det idealiska förutsättningar, exempelvis morän, så blir prisbilden betydligt bättre.

I fallet i den här artikeln kostar markarbeten samt krypgrund 94 430 kronor.

Läs om vad det kostar att göra markarbeten här

Tillbyggnadens stomme

När det kommer till stommen finns det både en prisfaktor och en estetisk faktor. Det som kan vara bra att tänka på ur estetisk synvinkel är hur din tillbyggnad harmonierar med befintlig byggnad.

– Det snyggaste brukar vara om tillbyggnaden har samma stil och fasad som befintlig byggnad så att det inte ser ut som en tillbyggnad, eller att den skiljer sig totalt från det gamla huset och kanske till och med har ett annat fasadmaterial. Mellanting där de påminner mycket om varandra men ändå skiljer sig åt brukar sällan bli helt bra, säger Martin Dahlberg.

Stommens pris påverkas dels av materialval och rumstypen, dels av storlek och avväxling. Har du exempelvis putsad fasad på huset och även ska ha det på tillbyggnaden kan du behöva putsa om hela huset för att det ska se bra ut - en vanlig träfasad blir därför vanligen billigare. Även taket påverkar priset, plåt är exempelvis billigare än tegel.

Vid en tillbyggnad måste du också riva en yttervägg, och den är ju normalt sett bärande. Det innebär att du måste växla av, vilket är ett extra moment jämfört med vid nyproduktion. Priset varierar med hur avancerad avväxlingen blir. I det här fallet har husägaren valt en fem meter lång stålbalk för att få öppet mellan gamla och nya delen, vilket är dyrare än om det skulle gått en vanlig vägg med endast avväxling för en dörr i. 

– Sedan får du hela takanslutningen som är ett potentiellt fuktproblem. Du har två tak som kommer att mötas, medan befintliga husets vattenavrinning är dimensionerat för det tak som är från början. Man måste vara säker på att man inte får bakfall där byggnaderna möts, du ska inte kunna få en pool där om det regnar mycket, då blir det tryck åt alla håll. Det skapar också lite pyssel, säger Martin Dahlberg.

Rummen i tillbyggnaden

Vilka rum du ska ha i tillbyggnaden påverkar priset mycket. Ett badrum är betydligt dyrare att bygga än ett vardagsrum eller sovrum.

– Bygger du ett sovrum räcker det att sätta in tilluft. Bygger du badrum eller kök ska det klinkas och kaklas, det ska in badrumsmöbler eller köksstommar, VVS-arbeten med mera, säger Martin Dahlberg.

Han ger ett exempel på en 37 kvadratmeter stor tillbyggnad med bara vardagsrumsyta, och en med ett 5,5 kvadratmeter stort badrum och resten vardagsrum 

- Är det bara vardagsrum med klickgolv som golvyta samt spackling och målning av väggar och tak så kostar vardagsrummet omkring 80 000 kronor, utöver kostnaden för själva stommen. Ska vi istället ha in ett badrum på 5,5 kvadratmeter med inredning landar det på 140 000 kronor plus att vi ska göra ett 31,5 kvadratmeter stort vardagsrum som hamnar på 42 000 kronor. Den tillbyggnaden differentierar med andra ord cirka 100 000 kronor i pris beroende på rumstypen, säger Martin Dahlberg.

En annan sak att tänka på när du bygger till är att om du river en vägg in mot ett rum som i sin tur ska fortsätta in i tillbyggnaden, då har du eventuellt även kostnader för att byta golv och liknande i den gamla delen, detta för att golv och väggar ska harmonisera med varandra.

Eldragningar

El är en stor kostnadspost som många glömmer bort. Dessutom blir ofta elen dyrare när det är tillbyggnation det handlar om och inte nybyggnation, eftersom elektrikern måste få ihop det med det gamla elnätet.

Enligt Martin Dahlberg brukar elen kosta omkring 1 000-1 500 kronor per kvadratmeter. Priset varierar med hur många uttag, lampor, spotlights och liknande som du vill ha, eventuella jordfelsbrytare och extra säkringar med mera. Samt utifrån hur svårt det är att få ihop arbetet med den befintliga elinstallationen.

VVS

I det här fallet är det angränsande rummet till tillbyggnaden ett kök och i den nya delen blir det en fortsättning på det köket samt en matplats. Rör finns i krypgrunden och därför kan byggfirman enkelt koppla på den nya delen till den gamla. Men när du planerar din tillbyggnad är det viktigt att du undersöker hur tillbyggnaden påverkas av den här biten. Ska du ha ett kök eller badrum i den nya delen bör du undersöka var nuvarande stam befinner sig.

Ytterligare en faktor som påverkar huset vid tillbyggnad är ventilationen.

– Framför allt är detta viktigt att fundera kring om du har mekanisk ventilation i någon form. Bygger du ett badrum eller kök kan det påverka balansen i hela systemet, och då måste du åtgärda den biten vilket kostar, säger Martin Dahlberg.

Läs mer

Läs mer om vad det kostar att bygga
Få gratis offert från hantverkare