Juridik, Bygga nytt hus

Kommun JO-anmäld för detaljplan

De boende anser att detaljplanen inte arbetats igenom och oroar sig bland annat över översvämningar.

18 september antog kommunen en ny detaljplan i ett område i Veberöd i Skåne. Men grannarna är mycket missnöjda med lösningarna som presenteras i den, och har därför JO-anmält kommunen.

En del i planen som kritiseras är att kommunen inte tagit tillräckligt stor hänsyn till en bäck vid nybyggnation i området. Bäcken svämmar, enligt uppgift i Sydsvenskan, ofta över och de boende i området anser att fler hårdgjorda ytor kan förvärra det problemet.

– Vi anmälde till JO eftersom vi tycker att kommunen har skött det för dåligt. Det finns en risk för återkommande översvämningar av våra fastigheter, säger en av de boende, Per Christiansson, till Sydsvenskan.

Andra delar som kritiseras är bland annat en väg som anses illa placerad, och åkermark som de boende i området tycker är för värdefull för att den ska bebyggas.