Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Delägare i samfällighet ej sakägare?

 1. T
  Medlem · Blekinge · 8 657 inlägg

  Thomas_Blekinge

  Medlem
  Hej, styrelsen i vägföreningen ansöker om ändring av detaljplan för området (i strid mot anläggningsbeslutet). Jag har begärt ut handlingar från kommunen. Dom anser att jag inte är sakägare i detta. Jag anser att jag som delägare ska prata med ordförande istället.
  Hur ser det ut juridiskt? När är man sakägare i ett planärende?
   
 2. H
  Moderator · Stockholm · 47 300 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Beror kanske på hur din fastighet ligger i förhållande till området som planen gäller.
   
 3. Jonatan79
  Hobbysnickare · Nacka · 15 414 inlägg

  Jonatan79Premiumikon: Hand

  Hobbysnickare
  Detaljplaner och anläggningsbeslut är två separata delar, om detaljplanen ändras måste även anläggningsbeslutet ändras om inte stämman röstar för det som ska ändras.
   
 4. T
  Medlem · Blekinge · 8 657 inlägg

  Thomas_Blekinge

  Medlem
  Det vet jag. Frågan är i båda fall om jag kan anses som vara sakägare och har möjlighet att överklaga eventuella beslut.
   
 5. B
  Medlem · 57 inlägg
  Om din rätt berörs så ska du anses vara sakägare. I ett planärende skulle det väl vara om den nya planen direkt påverkar din fastighet på något sätt. Om det är en samff som sökt planändring så lär väl det finnas stämmobeslut på detta. Då har man haft möjlighet att utöva sin rösträtt gällande frågan att söka planändring. Sen är det en annan fråga om planändringen påverkar din fastighet, då borde du vara sakägare även om stämman sagt ja till att söka planändring
   
  • Laddar…
 6. Jonatan79
  Hobbysnickare · Nacka · 15 414 inlägg

  Jonatan79Premiumikon: Hand

  Hobbysnickare
  Överklaga vilket beslut? Ligger din fastighet inom detaljplanen eller menar du samfällighetens beslut?
   
 7. T
  Medlem · Blekinge · 8 657 inlägg

  Thomas_Blekinge

  Medlem
  Min fastighet ligger inom detaljplanen. Inom samma DP finns också en gemensamhetsanläggning (samfällighet) som nu har ansökt om en DP-andring hos kommunen. Den ändringen är jag emot och därför lodar jag ut mina rättigheter.
  Till saken hör att den ändring de söker ingår inte i anläggningsbeslutet så det behöver också ändras.
  Både DP och AB ändras genom beslut vilka kan överklagas.
  Var kommer dessa beslut att kungöras?
   
 8. M
  Medlem · Stockholms län · 2 806 inlägg

  myrstack

  Medlem
  Vad innehåller den föreslagna ändringen till detaljplanen och hur står den i konflikt med gemensamhetsanläggningen om man får fråga?

  För mig luktar det två fristående processer men med ordentlig potential för att det blir komplext

  En detaljplaneändring ska väl givetvis anslås på vanligt sätt och beredas där samtliga berörda ska få tillfälle att yttra sig. För mig är det en fristående process

  Gemensamhetsanläggnings anläggningsbeslut måste väl då ändras och här måste då lantmäteriet in i bilden och sedan något/några stämmobeslut vanligtvis.

  Kan en existerande gemensamhetsanläggning då vara i konflikt med en detaljplan en tid om detaljplanen träder i kraft innan gemensamhetsanläggningen har ett uppdaterat anläggningsbeslut? Kan en uppdaterad detaljplan tvinga fram ett nytt anläggningsbeslut? Vad finns för risker att en stämma för samfälligheten som gemensamhetsanläggningen inte röstar för förändningen?

  Ping @Claes Sörmland
   
  • Laddar…
 9. T
  Medlem · Blekinge · 8 657 inlägg

  Thomas_Blekinge

  Medlem
  Ja, det luktar komplicerat.
  Samfälligheten förvaltar en vändplan som ingår i anläggningsbeslutet men som har byggts planstridigt på mark som är planteringsområde enligt DP. Nu vill styrelsen utöka vändplan och har redan fått stämmans godkännande för att jobba för det.
  En utökning skulle enligt min ringa mening omfatta två åtskilda processer:
  1. Ändring av anläggningsbeslutet som behöver omfatta en större yta. Detta är LM's sak.
  2. Ändring av DP hos kommunen.
  Hur hänger dessa ihop? Vilket kommer först?
   
 10. Jonatan79
  Hobbysnickare · Nacka · 15 414 inlägg

  Jonatan79Premiumikon: Hand

  Hobbysnickare
  1. Är inte så säker på att AB måste ändras/justeras pga ändrad storlek.
  2.Kan tas i vilken ordning dom vill. En samfällighet kan ha med i AB fast att Inte finns en DP som tillåter det.
   
 11. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 14 412 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  I PBL så finns en rätt till pågående användning när användningen blir planstridig vid en ny detaljplan. Så en gammal gemensamhetsanläggning kan ligga kvar planstridigt till någon berörs part ansöker hos Lantmäteriet om en omprövning. T ex kan kommunen göra det, eller samfällighetsföreningen (efter ett beslut av stämman) eller någon av delägarna i den existerande eller framtida gemensamhetsanläggningen som ansökan berör.
   
 12. Jonatan79
  Hobbysnickare · Nacka · 15 414 inlägg

  Jonatan79Premiumikon: Hand

  Hobbysnickare
  Oavsett varför du anser att DP inte ska ändras har du väldigt lite makt att påverkar om det redan finns en vändplan idag. Jag skulle stämma av med handläggaren hos kommunen för tips.
   
  • Laddar…
 13. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 14 412 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Det är oberoende frågor. I grund och botten så ger detaljplanen förutsättningarna för att förlägga en gemensamhetsanläggning på en viss plats medan beslut enligt anläggningslagen ska följa planen (endast mindre avvikelse från detaljplanen är tillåten och den ska vara förenlig med planens syfte).

  Egentligen borde det fungera så att styrelsen nu på uppdrag av stämman ansöker om att ompröva gemensamhetsanläggningen och utöka den den nya större vändplanen. Lantmätaren utreder om det är ett möjligt planenligt beslut genom att konsultera byggnadsnämnden i kommunen. Om byggnadsnämnden menar att vändplanen kan byggas med grund i PBLs liten avvikelse från detaljplanen (marklovsfråga om den är planstridig) så finns det förutsättningar för Lantmäteriet att bedöma det som en mindre avvikelse från detaljplanen enligt AL.

  Om övriga villkor för omprövningen av gemensamhetsanläggningen föreligger så fattar Lantmäteriet ett beslut om att ompröva gemensamhetsanläggningen med den nya med mindre avvikelse planstridiga vändplanen. En utförandetid ges.

  Efter besvärstiden på fyra veckor så vinner det nya anläggningsbeslutet laga kraft (om ingen överklagar). Nu ansöker styrelsen om marklov med grund i liten avvikelse enligt PBL för den nya vändplanen. Om ingen överklagar så vinner marklovet laga kraft och nu kan styrelsen bygga vändplanen med de medel som de uttaxerar enligt andelstalen.
   
 14. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 14 412 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Det andra alternativet är att byggnadsnämnden inte ser att vändplanen kan utökas med grund i ett marklov med liten avvikelse enligt PBL, t ex p g a att en större vändplan strider mot detaljplanen syfte. Nu krävs en ändring av detaljplanen för Lantmätariet lär lyssna på byggnadsnämnden. Det är kommunen som ändrar detaljplanen, de har planmonopol.

  Här beskrivs samrådskretsen:
  https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...sen/standardforfarande/samrad/samradskretsen/

  Här de som har rätt att överklaga detaljplaneändringar:
  https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...erklagande-till-mark--och-miljodomstolen/vem/
   
 15. T
  Medlem · Blekinge · 8 657 inlägg

  Thomas_Blekinge

  Medlem
  Tack för all information. Jag ska fundera hur jag agerar som bäst.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.