Bygga nytt hus

Husleverantör vägrar åtgärda läckande plåttak

Läckande plåttak, skriftligt avtal men ingen lösning i sikte från husleverantören.

Plåttak

Plåttak

Ursula Thells plåttak läcker in vatten på balkongen, så pass illa att gipstaket inomhus skadats och reparerats en gång. Problemet upptäcktes redan under slutbesiktningen 2006 men husleverantören Ekeforshus AB stod på sig och trodde det skulle hålla, de skrev till och med under ett skriftligt avtal att plåtutförandet skulle göras om ifall det uppstod problem.

Men trots det skriftliga avtalet har enbart gipstaket reparerats, plåttaket vill varken husleverantör eller byggmästare stå för.

Allmäna Reklamationsnämnden har beslutat att det är Ekeforshus som är ansvariga för att åtgärda felet men enligt Barometern.se tycker de att de har gjort tillräckligt. Fastighetsägaren Ursula Thell tänker nu ta upp saken med Trä- och möbelindustriförbundet.