Tvistar med byggföretag om balkong som läcker in vatten

Efter husbygget upptäckte husägaren att det läckte in vatten vid balkongen, men byggföretaget menade på att det inte var deras ansvar.

En husägare i Kareby har fått problem med en balkong som läcker in vatten vid fasaden och vid en skarv. Huset stod klart 2018 och problemet upptäcktes i fjol. Byggföretaget vill dock inte åtgärda det. De menar på att balkongen inte skulle vara tät, för det ingick inte sådant material.

- Husleverantören levererade inte något material till en tät balkong då NN valt bort detta, skriver OM Bygg.

Men både husleverantören Anebyhus, som stått för materialleveransen, och husägaren trycker på att balkongen visst borde ha varit tät. Husägaren säger att denna inte beställt något annat än en tät balkong. Anebyhus skriver att material till tät balkong ingick, och har levererats.

Husägaren lyckades dock ändå inte komma överens med byggföretaget och har därför vänt sig till Allmänna Reklamationsnämnden. Myndigheten har granskat alla parters dokumentation och går på husägarens linje.

- Av avtalet med OM Bygg framgår att bolaget åtagit sig att uppföra ett småhus i överensstämmelse med bl.a. TOLO:n, i vilken den ovan nämnda skrivningen om att bolaget ska ordna en tät balkong på plats finns. I OM Byggs åtagande har det alltså ingått att ordna en tät balkong. Att balkongen inte är tät är därmed ett fel i entreprenaden som OM Bygg är ansvarigt för, skriver de.

Byggföretaget rekommenderas att omgående avhjälpa felen utan kostnad för husägaren.