Anmälningar mot mäklare på rekordnivå

Anmälningar mot mäklare på rekordnivå

Foto: Fastighetsbyrån.

Många mäklare 2018, men också många anmälningar från ilskna kunder.

Förra året noterades det högsta antalet anmälningar mot mäklare som Fastighetsmäklarinspektionen tagit emot. Anmälningarna har ökat stadigt de senaste fem åren och i fjol var inget undantag, resultatet blev 566 anmälningar. Totalt finns det omkring 7 000 registrerade mäklare. 

Lockpriser har tidigare legat i topp när det kommer till anmälningar. Förra året fick det dock se sig passerat av "god fastighetsmäklarsed" och "mäklarens agerande". En anmälan kan dock innehålla flera orsaker.

- Elva sammanträden under året resulterade i 191 beslut varav 150 gav någon form av disciplinär påföljd mot mäklare: Åtta återkallelser av registreringen, 121 varningar och 21 erinringar, skriver Fastighetsmäklarinspektionen.