Ekonomi

Anmälningar mot mäklare på rekordnivå

Många mäklare 2018, men också många anmälningar från ilskna kunder.

Anmälningar mot mäklare på rekordnivå

Foto: Fastighetsbyrån.

Förra året noterades det högsta antalet anmälningar mot mäklare som Fastighetsmäklarinspektionen tagit emot. Anmälningarna har ökat stadigt de senaste fem åren och i fjol var inget undantag, resultatet blev 566 anmälningar. Totalt finns det omkring 7 000 registrerade mäklare. 

Lockpriser har tidigare legat i topp när det kommer till anmälningar. Förra året fick det dock se sig passerat av "god fastighetsmäklarsed" och "mäklarens agerande". En anmälan kan dock innehålla flera orsaker.

- Elva sammanträden under året resulterade i 191 beslut varav 150 gav någon form av disciplinär påföljd mot mäklare: Åtta återkallelser av registreringen, 121 varningar och 21 erinringar, skriver Fastighetsmäklarinspektionen.