Kamin, Värme

Gammal skorsten kan vara farlig

Håll koll på åldern på skorstenen för att minska risken för brand.

Gamla kaminer kan ge för varma skorstensstockar och innebär därför en ökad brandrisk, skriver Länsförsäkringar som nu går ut med en påminnelse till de med skorstenar äldre än 1980 att de bör se över sina anläggningar inför vintern.

- En gammal otät skorsten är livsfarlig av två anledningar. Dels skadar rökgaserna människor, dels är risken stor att huset tar eld på grund hettan, säger Peter Bratt, skadespecialist på Länsförsäkringar.

Kaminer och öppna spisar med skorstenar av stål som är äldre än 25 år bör bytas ut. Den som genomför arbetet bör dessutom vara en fackman.

- Det är oerhört viktigt att det är en fackman som installerar kaminen - och enligt tillverkarens anvisningar. Det är bara han eller hon som kan avgöra hur omgivningen kring skorstenen och kaminen ser ut och hur det påverkar installationen.

Har du en nyare anläggning är det viktigt att du håller den sotad årligen för att förhindra skorstensbrand, samt att den provtrycks vart tionde år.