Energi, Värme

Forskare vill ha tydligare regler för vindkraftsbuller

Just nu pågår ett projekt på Uppsala Universitet där man utreder hur bullermätningar från vindkraftverk kan bli mer exakta.

Vindkraft låter.

Vindkraft låter. Foto: Wikipedia

Buller från vindkraftverk får överstiga 40 decibel ibland, men regelverket är för otydligt menar Conny Larsson, docent i meteorologi vid Uppsala Universitet. Han driver just nu ett projekt där de ser över hur mätningarna av buller från vindkraftverk kan bli bättre. Rapporten ska sedan överlämnas till Energimyndigheten för övervägande.

- Vi har gjort långtidsmätningar under två år och vädret påverkar ljudutbredningen väldigt mycket. Man måste titta mer på ljudets fördelning, det är topparna som stör, säger han.

Conny Larsson menar att regelverket måste bli tydligare, framför allt på punkten gällande hur ofta ljudnivån får överstiga 40 decibel. Här anser han att en procentsats vore på sin plats för att göra regelverket juridiskt hållbar. Men branschorganisationen Svensk Vindenergi håller inte med om att buller för boende i närheten av vindkraftverk är ett problem idag. Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi, säger till Sveriges Radio att Socialstyrelsen skulle ha påtalat om det var ett problem för människors hälsa, men att det har de inte gjort och därför anser de att regelverket är tillräckligt.