Byggahus.se

Forskare vill ha tydligare regler för vindkraftsbuller

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida · 2 641 inlägg

  Redaktionen

  På konsumentens sida
 2. E
  Anonym

  Ej verifierad

  Anonym
  Skrivet av: Bertil Larsson

  Att ljudutbredningen varierar kraftigt med rådande vädersituation har vi inom Försvarsmakten vetat sedan slutet av 1990-talet vid mätningar av ljudutbredning kring skjutfält m.m. Ingen har velat lyssna på detta, trots att det kan visas med s.k. strålbanediagram i både horisontell och vertikal led. För att göra en korrekt bedömning av utbredningen måste den vertikala temperaturprofilen vara känd. Men viktigare är oftast den vertikala vindprofilen, både till riktning och hastighet. Mätningarna måste göras upp till åtminstone dubbla navhöjden eftersom förhållandena ovanför vindkraftverket kan fungera som en 'ljudspegel' och förorsaka betydligt högre ljudtryck i s.k. fokuseringar. Dessutom kan utbredning av 40 dBA i många fall nå så långt ut som till 2-3 km från verket. Överhuvud taget gör vindförhållandena att den horisontella utbredningen blir mycket komplicerad/asymetrisk i nästan alla fall med vindförhållanden då kraftverken producerar el.
   
 3. E
  Anonym

  Ej verifierad

  Anonym
  Skrivet av: Byggarpojken

  Så, med ett nytt och mer exakt sätt att mäta och beräkna ljud från vindsnurror kan man helt enkelt i vissa fall komma fram till att vindsnurrorna byggts för nära bebyggelse och att det faktiskt finns bostäder som utsätts för högre ljudnivåer än de tillåtna?
   
 4. U
  Anonym

  Upp till bevis

  Anonym
  Mattias Wondollek på Svensk Vindenergi, lobbyorganisation för vindkraft, anges påstå att Socialstyrelsen skulle ha ansvar för att människors hälsa ej påverkas av vindkraftljud med det regelverk som nu gäller med fiktiva beräkningar för ljudutredningar som baserar sig på låglänt terräng och i varmare klimat än i Norrland. Vad har Sosialstyrelsen utfört för vetenskapliga undersökningar av befintliga vindkraftverk byggda de senaste 2 åren och som är placerade på hög höjd och i kallt klimat? Ingen kan luta sig tillbaka och säga att använda fiktiva program anger verkliga ljudnivåer. Vindkraftverk är inte en fiktion utan en verklighet. Kontroll av befintliga verks ljudnivåer måste göras innan fortsatt lovgivning för denna industri.
  Svar krävs av Socialstyrelsen.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.