Energi, Värme

Då ökar elpriserna på sikt igen

Bixia släpper långtidsprognos för elpriserna.

Anders Engqvist, chefsanalytiker på Bixia.

Anders Engqvist, chefsanalytiker på Bixia.

Elpriserna kommer att fortsätta att sjunka i två år till, men sedan vänder de enligt elbolaget Bixias långtidsprognos. Företaget har analyserat marknaden och kommer fram till att årskiftet 2019-2020 är då det vänder, bland annat för att Oskarshamn 1, Ringhals 1 och Ringhals 2 stänger då. Innan dess kommer de dock att sjunka från ett snitt på 28 öre per kWh till 23 öre per kWh.

– I våra långtidsprognoser väger vi in olika scenarier, men oavsett vilket som slår in kommer den nordiska elmarknaden att präglas av kraftigt förstärkt energibalans fram till 2020. Det beror i första hand på utbyggnaden av förnybar el, främst vindkraft, säger Anders Engqvist, chefsanalytiker på Bixia, och fortsätter: 

- Därefter får vi en försämrad energibalans, beroende på stängningen av Oskarshamn 1 samt Ringhals 1 och 2 och dessutom ökad export av el ut från Norden.

I rapporten konstaterar de också att energianvändningen kommer att öka trots stora satsningar på energieffektivisering. Delvis på grund av att elbilen slår igenom på bred front. Dock ser de viss osäkerhet i rapporten till följd av utvecklingen av mikroproduktion.

– Det är möjligt att vi i vår prognos har undervärderat konsekvenserna av mikroproduktionen eftersom expansionen är svårbedömd. Men fortsätter vi i dagens takt hamnar vi i Norden runt 5 TWh år 2030. Ökar mikroproduktionen däremot i samma takt som i Tyskland kan vi räkna med ett större tillskott, säger Anders Engqvist.