Energi, Värme

"Bygg 13 000 nya vindkraftverk"

Internationella Energimyndigheten IEA har tillsammans med nordiska forskare analyserat Nordens energibehov och vad som krävs för att vi ska nå nollvisionen för utsläpp år 2050. Resultatet säger bland annat att vi bör bygga 13 000 nya vindkraftverk, vilket uppskattas kosta cirka 3 000 miljarder kronor - eller 0,7 procent av de nordiska ländernas BNP.

Kjell Jansson, vd på branschorganisationen Svensk Energi, säger dock till Sveriges Radio att det i dagsläget är ett komplicerat mål eftersom det skulle innebära placeringar av vindkraftverk i områden där opinionen är kraftigt emot dem. Han säger också att en realisering av denna idé skulle kräva engagemang från politikerna för att få med sig medborgarna.