Bygga nytt hus, Vad kostar det, Energi, Värme

Vad kostar en energideklaration?

En energideklaration av huset kan vara billig eller dyr, beroende på vilket besiktningsföretag du anlitar. Vi har jämfört priser på energideklarationer och ger även råd om vad du bör tänka på när du beställer tjänsten.

I stort sett alla hus som byggs eller ska säljas ska energideklareras, enligt lag.

I stort sett alla hus som byggs eller ska säljas ska energideklareras, enligt lag. Foto: Marlén Eskilsson

I stort sett alla bostadshus som byggs eller säljs ska enligt lag energideklareras. Det innebär att du som husbyggare eller hussäljare måste anlita en energiexpert som är certifierad för att utföra energideklarationer. Syftet med lagen om energideklarationer, som för småhus började gälla 2009, är att minska byggnaders energianvändning och klimatpåverkan. Lagen har modifierats några gånger sedan införandet, bland annat efter kritik från Riksrevisionen som framhöll att det var svårt att säkra kvaliteten på energideklarationerna. Numera finns bland annat ett krav på att besiktningar ska utföras på plats. Men vissa undantag kan göras om till exempel ”byggnaden har en liknande utformning, storlek och energiegenskaper som en annan byggnad som har besiktats”.

Ambitionsnivån hos energiexperterna högst varierande

Byggahus har varit i kontakt med ett tiotal olika företag som utför energideklarationer. Samtliga påpekar att deras energiexperter utför en okulär besiktning på plats. Däremot förefaller ambitionsgraden variera. Några av företagen ägnar sig i princip bara åt att ”mäta den uppvärmda golvytan” samt ”granska de senaste månadernas energiräkningar” för att ta fram ett beräkningsunderlag över husets energiprestanda. Andra hävdar att de gör en noggrann genomgång av områden och faktorer som påverkar energianvändningen. De är också måna om att kunna ge ”specifika åtgärdsförslag”, där eventuella investerings- och besparingskalkyler även ingår. Många husägare som beställt en energideklaration brukar annars få standardtips som vem som helst kan hitta i olika informationsbroschyrer. En husägare som ska sälja sitt hus är förvisso inte alltid motiverad att göra energiåtgärder – men presumtiva köpare lär däremot uppskatta en gedigen energideklaration.

Som beställare bör du kontrollera vad som ingår i priset.

Det finns idag omkring 400 företag i landet som utför energideklarationer av småhus. En del av företagen erbjuder ett fast pris som anges på deras hemsida. I andra fall får man kontakta företaget. Som beställare bör du kontrollera vad som ingår i priset. Till exempel kan det tillkomma resekostnader, vilket kan bli dyrt om du bor långt från företagets kontor. En del aktörer erbjuder också rabatterat pris om du beställer andra tjänster, till exempel en överlåtelsebesiktning i kombination med energideklarationen. Vi har valt att inte redovisa sådana exempel i vår prisundersökning.

En energideklaration
Medlemmen jonasba visade upp sin energideklaration, där en del är det här pappret.

Priset på en energideklaration

Vi har sökt och jämfört priser på energideklarationer för småhus upp till 250 kvadratmeter golvarea. Av undersökningen framgår att det råder stor prisvariation mellan olika aktörer på marknaden. Det billigaste erbjudandet vi hittat ligger på 1950 kronor och det dyraste på 5000 kronor, vilket motsvarar ett medelpris kring 3500 kronor. Generellt är kostnaden lite högre om du anlitar ett större företag, till exempel ett kommunalt energibolag. Det cirkulerar även en del prisuppgifter på olika nätforum, där vissa husägare anger att de betalat upp mot 10 000 kronor för en energideklaration. För ett sådant pris förväntar sig kunden ett mervärde, i annat fall får det betraktas som oskäligt. De företag vi talat med anger att en undersökning på plats generellt brukar ta 30-60 minuter. Det kan tyckas som en hög timpenning, men många påpekar att merparten av energideklarationen består av administrativt arbete.

Exempel på prisuppgifter för energideklaration

Nils Energideklaration (Västra Götaland): 1950 kr
Eklund & Eklund (rikstäckande): 2190 kr
Enspecta (Skåne/Västra Götaland/Stockholm): 2790 kr
Ekbacken Fastigheter (Södermanland): 2900-3900 kr (upp till 200 kvm)
Luleå Energi (Norrland): 3875 kr
Anticimex (rikstäckande): 4575 kr
Borås Energi & Miljö (Västra Götaland): 5000 kr

En energideklaration
Medlemmen jonasba:s energideklaration, som han visade i forumet när han undrar hur han skulle kunna gå upp en energiklass.

Fakta om energideklarationer

Energideklarationen är giltig i tio år och ska bland annat innehålla information om husets energiprestanda (kWh/m2 och år) och energiklass. Sedan januari 2019 beräknas energiprestanda utifrån byggnadens behov av tillförd energi (primärenergital) och inte, som tidigare, på byggnadens specifika energianvändning. I beräkningen av primärenergitalet tar man hänsyn till husets storlek, uppvärmningssätt (energibärare) och det geografiska läget (klimatzon).

Energiklassning av byggnader infördes 2014 och ger ett mått på hur energieffektivt huset är i relation till andra hus. Energiklassen visas genom en symbol i form av ett hus med färg och en bokstav (A-G). Ett hus med energiklass C motsvarar BBR-kraven för nybyggda hus. Äldre hus hamnar ofta i energiklass E-G.

Energideklarationen ska även innehålla uppgifter om vilken energianvändning huset har, om det utförts ventilationskontroll och radonmätning, samt eventuella förslag om energieffektivisering.
En digital handbok om energideklarationer finns på Boverkets hemsida.

Regler för energideklaration av småhus

Lagen om energideklarationer omfattar alla hus som byggs, säljs eller hyrs ut med nyttjanderätt. För nybyggda hus måste energideklarationen göras inom två år efter att det tagits i bruk. Vissa undantag förekommer, till exempel om byggnadens golvarea är lägre än 50 kvm eller om byggnaden används mindre än fyra månader per år, alternativt har en årlig energianvändning motsvarande mindre än 25 procents helårsanvändning.
Endast certifierade energiexperter får utföra energideklarationer. Energiexperten som utför uppdraget måste vara oberoende, i relation till beställare och objekt. Förteckningar över ackrediterade företag finns på SWEDAC och Boverket. Boverket ansvarar sedan 2012 för tillsynen och tillhandahåller även ett register där du kan söka och beställa energideklarationer.

Att tänka på när du beställer en energideklaration

  • Sök efter ackrediterade företag i ditt närområde och kontrollera priser och villkor. Fråga gärna vad som ingår i tjänsten och be företaget beskriva hur undersökningen går till.
  • Ta fram relevant dokumentation om huset. De flesta företag brukar begära att få se till exempel ritningar över huset, fakturor för uppvärmning och hushållsel och tidigare besiktningsprotokoll. I vissa fall får du fylla i uppgifter direkt i beställningsformuläret.
  • Ska du sälja ditt hus är kostnaden för energideklarationen avdragsgill.
  • Är du missnöjd med hur energideklarationen utförts, bör du i första hand vända dig till energiexperten som utfört arbetet. I andra hand bör du vända dig till företaget som energiexperten arbetar för.