Trädgårdens doldis har rödlistats

Igelkotten har minskat kraftigt i antal sista 10 åren och är nu rödlistad.

En igelkott i en lövhög.

En igelkott i en lövhög. Foto: Artdatabanken

Igelkotten har rödlistats av SLU. Det innebär att den är så pass hotad att den riskerar att dö ut. Populationen har minskat med 30 procent sista 10 åren.

Har du en igelkott i trädgården bör du med andra ta väl hand om denna.

– Man kan sätta ut lite honungsvatten till dem på kvällen. Och de äter gärna kattpellets, kokt kött, fisk, men sätt inte ut mjölk, säger Magnus Edelius, Katastrofhjälp fåglar och vilt, till Sveriges Radio.

Igelkottar tros ha funnits i mer än 30 miljoner år. Man vet inte säkert varför de minskar i antal.

– Det är ännu oklart varför igelkottens population minskar. Men data från Svensk häckfågeltaxerings nattrutter visar på en nationell minskning, skriver Artdatabanken.

Man konstaterar att grävling kan vara en bidragande orsak, sjukdom en annan.

Hade du en igelkott i trädgården som försvann? Det måste inte ha hänt den en olycka. Igelkottar uppges röra sig över stora områden och är sällan trogen en och samma plats under någon längre tid.

Rödlistan uppdateras vart femte år. Även bland annat skogshare, östersjötumlare och fjällräv finns med på listan - som släpps i sin helhet 22 april.