Juridik, Tomt

Husköparen försvunnen och tomten full av skräp

5 år efter att sommarstugan såldes visar det sig att den nya ägaren inte ansökt om lagfart och säljaren står nu som ansvarig för att städa upp tomten.

En man som sålde en sommarstuga för fem år sedan har nu hamnat i en underlig sits, då det visat sig att köparen inte ansökt om lagfart. Huset har stått och förfallit i fem års tid och tomten är full av diverse fordon som måste städas bort. Nu är det säljaren som måste ta hand om allt skräp om han inte lyckas lokalisera köparen.

– Jag har pratat med säljaren, som ju faktiskt är lagfaren ägare till fastigheten. Han är förtvivlad, men han måste försöka hitta köparen om han inte själv ska behöva ta hand om alltihop, säger bygglovsinspektör Pär Andersson till Ttela.se.

Ansökan om lagfart borde ha kommit in till lantmäteriet senast tre månader efter det att köpet genomförts, men det har den alltså inte gjort i det här fallet. Sophie Söderström, inskrivningsjurist på lantmäteriet, säger dock till Ttela.se att de har möjlighet att förelägga köparen att ansöka om säljaren inkommer med en formellt korrekt överlåtelse. Säljaren har dock ytterligare ett problem då han saknar köparens personnummer, allt han har att gå på är det namn som står på köpekontraktet. Om han inte lyckas lokalisera honom blir han själv ansvarig för att städa upp tomten.