Stort behov av fler hus på marknaden

Det har byggts en hel del bostadsrätter sista åren, men undersökningar visar att många vill bo i hus och där är utbudet betydligt mer skralt.

Det byggs för få hus sett till efterfrågan i flera kommuner.

Det byggs för få hus sett till efterfrågan i flera kommuner. Foto: Marlén Eskilsson.

Behovet av fler hus på husmarknaden är stort, och det växer sig allt större enligt färska siffror från SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för första kvartalet 2021.

- Ingen ljusning är i sikte gällande det redan stora underskottet på villor. Trenden går istället mot ännu större underskott i framförallt Stockholms län. I kombinationen med den mycket höga prisuppgången på villor under pandemin manar detta till åtgärder, säger Robert Boije, chefekonom hos SBAB.

Så även om det går allt mer mot en balans på boendemarknaden avseende utbud och efterfrågan, så är det stora underskott när man tittar mer lokalt.

Just Stockholm sticker ut negativt i undersökningen, där växer underskottet.

- De senaste tio åren har andelen villor i den totala bostadsproduktionen störtdykt från drygt 40 till 20 procent. Det är klart att det har fått stora konsekvenser. Det är dessutom anmärkningsvärt då preferensstudier talar sitt tydliga språk – en stor majoritet föredrar att bo i hus, säger Robert Boije.

SBAB lyfter sådant som att det krävs bättre och tätare samarbeten mellan stat och kommuner när det kommer till infrastrukturprojekt, och att man måste se att olika kommuner har olika bra förutsättningar för att uppfylla folks behov och kunna hjälpa till där. Exempelvis är markbrist ett stort problem i många kommuner, något som bromsar husbyggandet.

- För att lösa det stora underskottet på nya villor i Stockholms län behöver nog blicken lyftas över det kommunala bostadsförsörjningsansvaret, säger Robert.