Solkoncentrator för vägg klår solceller på vertikal yta

Genom att härma fiberoptisk teknik har forskare tagit fram en solkoncentrator som ger kraftigt förbättrad effektivitet för solceller.

Fungerar som en solkoncentrator.

Fungerar som en solkoncentrator. Grafik: Rensselaer Polytechnic Institute

Forskare vid Rensselaer Polytechnic Institute i New York har tagit fram en solkoncentrator som är 40 procent mer effektiv än vanliga solceller på vertikala ytor, den är utvecklad för att hängas på väggen. Solkoncentratorn är inte riktningskänslig såsom vanliga solceller är, vilket gör att den kan öka den vanliga solcellens effekt.

Forskarna skriver att man har förhoppningar om att den dessutom kommer att bli billigare att producera. Detta eftersom materialen inte kostar lika mycket.

Solkoncentratorn kallas för wedge-shaped luminescent solar concentrator, eller kort bara LSC. Den består av en fosforfilm och en transparent plastplatta. Tekniken fungerar så att solens strålar träffar fosformolekylerna och de lyfter för att sedan falla tillbaka till en lägre energinivå igen varpå ljuset avges genom plastplattan. I änden av plattan koncentreras ljuset och skickas via en spegel till solcellen. Principen påminner om den i en fiberoptisk kabel.

Man har testat systemet i två stater, och därmed under olika förhållanden, och sett lika bra resultat i bägge fallen. Nu ska man arbeta vidare på tekniken.