Poolöverdrag - reglerna om säkerhet vid poolen

Har du en fast pool hemma? Då är det ditt ansvar att se till att ingen kan drunkna i den. Så här ser reglerna för poolsäkerhet ser ut.

Medlemmen Liemannen har ett pooltak som skydd över sin pool.

Medlemmen Liemannen har ett pooltak som skydd över sin pool. Foto: Liemannen

Om du har en fast pool på tomten är det ditt ansvar att säkerställa att ingen kan trilla ner och drunkna i den. Lagen säger att om pooldjupet är mer än 20 centimeter ska man antingen ha ett staket runtom eller ett poolöverdrag som förhindrar barn från att trilla ner i vattnet. 

Det spelar ingen roll om poolen är nedsänkt i en terrass, placerad på gräsmattan eller står ovanpå en altan. Så länge den står där permanent och har mer än 20 centimeter vatten i sig gäller de lagar som reglerar skydd mot drunkning, således Ordningslagen och Boverkets byggregler.

Pooltak vid attefallshus
Medlemmen 1977bjorn har också pooltak vid poolen. Foto: 1977bjorn

- Krav ställs på att fasta bassänger (pooler) ska ha ett “tillfredsställande skydd” mot barnolycksfall. Regler om skyddsanordningar för bassänger har funnits i byggreglerna sedan mitten av 1970-talet. Kravet är generellt och det anges inga undantag till exempel utifrån var man bor, säger Maria Thuresson, jurist vid Boverket.

Det ska heller inte finnas omständigheter runtomkring som gör att poolsäkerheten försämras. Exempelvis bör du röja undan objekt som barnet skulle kunna klättra på för att ta sig in till poolområdet.

Byggde eget pooltak
Medlemmen Ludvig Aldrin byggde eget pooltak. Foto: Ludvig Aldrin

Säkra poolområdet med poolskydd

Om du väljer att täcka poolen med ett poolöverdrag ska detta klara av vikten av ett barn. Barnet ska inte kunna ta loss det på egen hand, och inte heller kunna krypa in under det. 

De poolöverdrag som säljs i butik här i Sverige kan se lite olika ut, och både prisskillnad och konstruktion är enorm. Poolskydd kostar allt mellan 15 000-200 000 kronor beroende på storlek, konstruktion, material och kvalitet. Det finns exempelvis skjutbara pooltak som barnet inte kan gå på på samma vis som de kan på ett vanligt poolöverdrag. Dessa är ofta lite dyrare men har fördel i att du kan bada under dem. De är vanligen utrustade med ett lås så att barn inte kan ta sig in. Saknas lås är det något du själv får se till att komplettera med.

Väljer du istället ett överdrag finns det risk att ett eller flera barn ger sig ut på det, och då är minimumkravet att det ska klara vikten av ett barn, men det är förstås bäst om det är robust nog så att det finns marginal. 

Presenning som poolskydd
Du kan också ha en presenning som poolskydd. Foto: FredrikR

Det finns ingen myndighet eller liknande som godkänner poolöverdrag i Sverige, och det finns heller inget som säger att poolskyddet måste vara typgodkänt - utan det är upp till husägaren att avgöra om poolskyddet är bra nog för att hålla för ett barn. Däremot finns det företag som låter testa sina poolskydd mot olika standarder eller normer, t ex att det ska hålla för ett barn och en vuxen av en viss vikt så att den vuxna individen kan gå ut på skyddet och hämta barnet utan att det ger vika.

Väljer du ett nätöverdrag istället för ett helt skydd gäller samma regler, men också att maskvidden inte bör vara större än 5 centimeter.

Är det en lös pool bör poolen tömmas när den inte används. Har du en pool som inte töms bör den också kompletteras med staket och grind enligt Barnsäkerhetsrådet. Man ska även ta bort stegen då poolen inte används.

Staket som säkerhet

Om du har staket som poolsäkerhet ska detta säkerställa att barn inte kan ta sig fram till poolkanten. Staketet kan vara det du har runt tomten, men har du egna barn eller andras barn på tomten upphör den säkerhet som staketet skulle ha utgjort och det är på ditt ansvar. Barn ska inte kunna ta sig förbi staketet på egen hand. 

Staket runt poolen
Du kan också ha ett staket runt poolen. Foto: Jojjeblo

Barnsäkerhetsrådet rekommenderar ett staket om minst 90 centimeter, med spjälor som inte kan klättras på eller trängas igenom - vilket är 2,5-9 centimeter. Det bör även ha en självstängande grind med ett barnsäkert lås.

Har du istället ett staket som består av en ram med ett nät, alternativt ett stängsel, är rekommenderad maximal maskvidd tre centimeter så att barn inte kan klättra på det.

Finns det alternativ?

Ovan är vad Barnsäkerhetsrådet och Boverket rekommenderar. Man kan även ha alternativa lösningar, så länge dessa uppfyller samma säkerhetsnivå som de två redan nämnda. Huruvida din lösning är tillräcklig vilar på dina axlar. Skulle en olycka ske i din pool och du har otillräckligt skydd kan du dömas till två års fängelse.

Men vad gäller om du har en lös pool? Eller bara har vuxna barn hemma? Och vad säger lagen om staketet löper runt tomten istället för bara runt poolen? Och får man ha en presenning som poolöverdrag? 

- Kravet är på tillfredsställande skydd gäller oavsett om man har egna barn eller inte. Skyddstäckningen måste klara vikten av ett barn utan att ge vika. Vanliga presenningar är exempelvis inte ett tillfredsställande skydd, de kan tvärtom vara livsfarliga om ett barn ramlar i vattnet under presenningen, säger Maria Thuresson.

Byggnadsnämnden i din kommun kan hjälpa till att avgöra om din lösning utgör ett “tillfredsställande skydd” såsom lagen anger.

Tänk också på att ett pooltak som bygger mycket på höjden kan kräva bygglov, likaså ett eventuellt staket eller plank runtom poolen. Allt beror av reglerna där du bor, höjd på pooltak/staket samt dess utseende. Kontakta kommunen där du bor om du känner dig osäker på vad som gäller i just ditt område.

Läs mer

Skenor (räls) och rullar för flyttbart trädäck/poolskydd
Bygge eget pooltak