Bygga nytt hus

Barnsäkerhet när du bygger nytt hus

När du bygger nytt hus så gäller det att du uppfyller kraven på barnsäkerhet som finns i Boverkets byggregler, BBR. Charlotte Andersson berättar här konkret hur du bygger för att uppfylla lagkraven på att barnsäkra det nya huset.

Medlemmen ett_em bygger nytt hus. Läs mer i tråden Eksjöhus Prioett.

Medlemmen ett_em bygger nytt hus. Läs mer i tråden Eksjöhus Prioett. Foto: Ett_em

När du bygger nytt hus måste du följa Boverkets byggregler som reglerar bland annat allt som gäller säkerhet både för vuxna och barn. Byggreglerna har hela kapitel 8 som handlar om säkerhet vid användning av huset.

Charlotte Andersson
Charlotte Andersson

 

– När man läser i BBR så finns det i alla texter ordet "bör" som skall läsas som "skall, om man inte visat på att man löst problematiken på ett annat lika betryggande sätt". "Bör" är alltså inte likställt med att man kan bortse från det om man vill, poängterar Charlotte Andersson som är expert på Byggahus.se och dagligen arbetar med att se till att husbyggen följer BBR i sitt arbete som kontrollansvarig vid Ingenia byggkonsult.

Krav på säker förvaring

Barn kan skada sig både på vassa knivar, starka mediciner och kemikalier. Därför finns det lagstadgat att den som bygger nytt ska ordna barnsäker förvaring i vissa lådor och skåp.

Enligt Charlotte ska ett nytt hus ha:

  1. En låda med säkerhetsbeslag för förvaring av knivar etc och andra farliga redskap. (BBR 8:32)
  2. Ett låsbart utrymme t ex högt uppe i ett städskåp för förvaring av medicin och andra hälsofarliga kemiska preparat. (BBR 8:7)
  3. Ett bänkskåp med säkerhetsbeslag säkerhetsbeslag alternativt ett skåp som placerat minst 1,4 meter över golvet för förvaring av mindre hälsofarliga preparat som disk- och tvättmedel.  (BBR 8:7)
Skiss kök
Medlemmen Fru Josefssons skiss på nya köket. Foto: Fru Josefsson

Barnsäkerhet i köket

Förutom att barnen inte ska komma åt vassa knivar och diskmedlet så skyddar lagen dem även mot mot olyckor vid spis och ugn.

En utslagsvask ska placeras på samma inredningslängd som spisen, så att du t ex inte behöver bära en kokhet gryta med pasta över golvet för att slå av vattnet (BBR8:43). Det är därför man ibland väljer att placera en liten utslagsvask även vid köksön om man har spishällen där.

– Sedan bör spisar ha hällskydd som når minst 0,1 meter över spisens framkant och dess sidor till 0,2 meter från framkant. Om spisen är åtkomlig från sidan bör hela den åtkomliga sidan täckas av hällskyddet, säger Charlotte.

Ugnsluckor placerade lägre än 0,8 meter över golvet bör ha säkerhetsbeslag. Yttertemperaturen på glasluckor och liknande bör inte överstiga 60 grader C.

Kyl och frys ska ha tippskydd.

Skydd vid fönster på hög höjd eller mot skärskador

Att barnsäkra fönster och dörrar vid balkong på hög höjd känns ganska självklart. I BBR 8:231 regleras spärrar på fönster och balkongdörrar.

– Alla fönster som har karmunderkant på mindre än 1,8 m över golvet skall ha säkerhetsbeslag som innebär att de endast kan öppnas 10 cm innan spärren går in. Detta gäller även balkongdörrar, takfönster och balkonginglasningar. Dock behövs ovanstående inte på bottenvåningen, säger Charlotte.

Stora fönster ska ha säkerhetsklas.
Det är viktigt att man inte kan falla igenom ett glas. Foto. ett_em

Säkerhetsglas som skydd mot fall genom glas

Att falla genom glas är en otäck olycka som man i paragrafen BBR 8:352 skyddar dig emot.

Om det finns risk för fall på en höjd över 2,0 meter till mark eller golv och glasytans öppning är mindre än 0,6 meter från golvet, så skall glaset vara ett laminerat säkerhetsglas eller förses med räcke.

För skydd mot skärskador krävs dessutom i BBR 8:353 härdat eller laminerat glas i övriga glasytor där nederkanten är lägre än 0,6 meter från golvet eller marken.

Barnsäkra trappor

En trappa kan utformas på så många olika sätt. Öppna steg kan vara en fälla för små barn och det regleras i BBR 8:232.

Öppningar mellan trappsteg bör vara högst 100 mm, i bostadslägenheter bör trappor vara utformade så att grindar kan monteras i trappans övre och nedre del, berättar Charlotte.

Det finns regler också för trappräcken, de bör vara minst 0.9 meter höga i trapplöp. Om fallhöjden är minst 3 meter mätt från golv till golv bör räcket vara 1,1 meter högt, liksom räcken man sätter vid balkonger och loftgångar. Upp till 0,8 meter ska räckena dessutom utformas så att de inte går att klättra på. Vertikala öppningar (avstånd mellan ribbor) bör vara höst 100 mm.

En trappa ska också ha en ledstång och det på båda sidor om trappan har mer än tre steg. Om det gäller en vinklad och svängd trappa inomhus med en spaljé eller mittstolpe och högst är 90 cm bred, så kan man utesluta den inre ledstången.

Trappa
Det är viktigt att trappan är utformad på ett säkert sätt. Foto: Vectrex

Entrédörr, garderober, carport,

Det finns också krav på klämskydd i entrédörrar (BBR 8:31), krav på att fast inredning och utrustning utformas så att de inte kan välta genom att man sätter tippskydd på en del inredning som garderober, kyl/frys etc (BBR 8:32). Motordrivna portar ska ha en automatisk stopp för att undvika klämskador om man hamnar mellan porten och marken (BBR 8:33). Det ska finnas ett skydd mot brännskador om man har tex. bastuaggregat, infravärme, eldstad eller likande. (BBR8:41)

Sedan finns det ett helt kapitel om säkerhet på tomter (BBR 8:91) som tar upp utvändiga trappor, fasta lekredskap, skydd mot drunkning i bassänger, brunnar och dammar. Bygger du pool ska den förses med ett staket som är minst 0,9 meter högt. Grindar till staketet bör inte kunna öppnas av barn. Poolen ska också ha skyddstäckning eller skyddsnät med maskor som har högst 50 mm maskvidd.

"Huset blir aldrig säkrare än hur du beter dig"

Lagen ställer krav på säkerhet när du bygger hus, men det blir ju aldrig säkrare än man beter sig, menar Charlotte Andersson.

– Om huset i sig är barnsäkert så hjälper det ju inte om man inte låser in maskindiskmedlet eller knivarna i de avsedda utrymmena. Och det är lika viktigt att t ex bokhyllor förankras så att de inte tippar. Att ett räcke på balkongen är 1,1 meter och icke klättringsvänligt spelar ingen roll om man placerar en möbel intill som gör det lätt att klättra upp på den och falla över, säger Charlotte.

Vissa regler kan verka fåniga och överbeskyddande. Man ska dock komma ihåg att alla säkerhetsbaserade regler har tillkommit efter allvarliga olyckor som samhället vill förebygga i framtiden.

– Sedan kan man ju inte förebygga allt i lagtext och hur man väljer att använda sitt hus spelar också in. Att t ex ha en barnspärrad knivlåda när man ändå har knivarna stående bredvid spisen har ju ingen partisk funktion. Många anser t ex att bara för att man inte har barn själv så ska inte bostaden vara barnsäker. Man kan ju få besök av någon med barn eller sälja vidare till en barnfamilj och då är det ju bra att man tänkt in säkerheten i byggskedet., menar Charlotte.

–Ur barnets synvinkel så ska personsäkerheten inte bero på om man har en "vettig" förälder eller råkar ha en förälder med alkoholism, psykisk sjukdom eller liknande. Det är alltså de svagaste, mest utsatta individerna samhället vill säkra upp för. Men jag kan förstå att regelverket för de allra flesta andas överförmynderi, avslutar Charlotte.

Läs mer

BBR avsnitt 8