Oförändrade huspriser och nedgång i Stockholm

Maj månad innebar ett skifte för de länge växande bostadspriserna.

Oförändrade huspriser och nedgång i Stockholm

Foto: Marlén Eskilsson

Efter en lång tid av prisuppgångar på hus så visar statistiken för maj månad att huspriserna varken rörde sig upp eller ned. Svensk Mäklarstatistik slår fast att det stod stilla i alla storstäder och riket som helhet. Dock sticker Stockholm ut, där de istället minskade med en procent.

– Att temperaturen på bostadsmarknaden sjönk i maj var både väntat och naturligt. Inbromsningen syns tydligast i Stockholm. Det är också den marknad som gått starkast under det senaste året. Skillnaden mellan ut- och slutpris sjunker också, vilket är positivt för köparna och vittnar om en lugnare marknad, säger Jonas Rosén, vd för Mäklarsamfundet.

Årstakten för huspriserna ligger nu på en sex-procentig uppgång i Sverige som helhet.

– Det vi ser nu är en naturlig reaktion på en rad orosmoment i omvärlden. Efter en viss prisnedgång kan möjligen marknaden stabilisera sig igen om ett par månader, om inget oförutsett händer. Nu går marknaden in i en lugnare sommarperiod. I slutet av augusti kan vi få en tydligare bild av vad vi kan vänta oss i höst, fortsätter Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.