Skadedjur

Så blir du av med möss

En liten mus kan ju vara gullig, men får du in den i huset så kan den via sin spillning sprida bakterier. Dessutom kan den börja äta på både isolering och elledningar, vilket i värsta fall kan få ödesdigra konsekvenser.

En mus som gärna vill komma in i huset.

En mus som gärna vill komma in i huset. Foto: Per Eskilsson

Under vinterhalvåret blir våra uppvärmda hus en lockande fristad för skogens möss. De vanligaste arterna som tar sig in i bostäder är större och mindre skogsmus. En annan, något mindre, art är husmusen, som kan vistas i huset permanent. Husmöss rumsterar ofta i väggar, på vindar eller under golv. En fullvuxen mus är ca 10 cm lång (borträknat svansen) och kan ta sig in genom ett 6–7 mm litet hål, motsvarande diametern på en penna. Såväl husmusen som skogsmusen är lite av allätare, men äter helst spannmål, nötter och frukt. Den mindre och större skogsmusen kan, i brist på annat, livnära sig på tvål, stearin och fönsterkitt. Mössen åstadkommer i regel störst skada i fritidshus där de kan röra sig ostört över stora ytor.

Upptäcka möss

Hittar du små högar av ”svarta frön” i skåp och kökslådor är det sannolikt spillning från möss. Mössen spiller också urin som avger en stickande ammoniaklukt.

mus jagas av katt
Att ha katt är ett bra sätt att hindra mössen från att ta sig in i huset. Foto: Per Eskilsson

Mössen är ”samlare” som kan gömma godsaker från huset, t ex julnötterna, under en soffdyna eller rentav i en sko. Upptäcker du hål i soffkuddar, madrasser och andra stoppade textilier är det troligtvis möss som varit framme. När husmössen är aktiva kan du ofta höra att de skrapar inuti väggar, under golv eller i vindsutrymmet.

Skaderisk

Skaderisken som möss kan ställa till med är medelstor. I första hand orsakar mössen sanitära problem och kan via sin spillning sprida bakterier. De kan också göra åverkan på inredning och känsliga material som isolering och elledningar. I sällsynta fall kan möss orsaka strömavbrott och bränder när de angriper elkablar.

Katt och mus
En avgsida med att ha katt som musbekämpare är att den gärna vill ta in den i huset för att få beröm. Foto: Per Eskilsson

Så blir du av med mössen

Det finns en hel del förebyggande åtgärder du kan vidta för att undvika att få in möss i huset:

  1. Röj undan växtlighet och ”gömställen” som underlättar mössens väg till huset.
  2. Montera metallnät (max 5mm vidd) över avloppsbrunnar och uteluftsventiler.
  3. Håll rent inomhus och förvara matvaror i slutna kärl.
  4. Se till att täta genomföringar, till exempel kring elementrör och avloppsledningar under diskbänk.

Om mössen tagit sig in: placera ut slagfällor av bra kvalitet. Fällorna kan till exempel prepareras med choklad, russin eller en bit bacon.

I handeln säljs också så kallade ”musskrämmor” som anses skrämma bort mössen via ljudsignaler. Tekniken är inte vetenskapligt beprövad och i olika nätforum råder en livlig diskussion om skrämmorna är en bluff, eller faktiskt fungerar.