Kraftig tillväxt för bygghandeln på nätet

Fler och fler köper byggvaror via internet.

Många köpte byggvaror på nätet i sommar.

Många köpte byggvaror på nätet i sommar. Foto: Postnord

Bygghandeln på nätet växte med 11 procent under andra kvartalet i år, detta visar senaste E-Barometern som följer hur olika branscher utvecklar sitt e-handelsengagemang. Det är en försiktig uppgång jämfört med fjolårets som låg på 56 procent, men att det ökar trots att pandemin gått in i en lugnare fas och trots den enorma tillväxten i fjol är anmärkningsvärt enligt experterna.

- Vår analys är helt enkelt att vi konsumenter har gjort oss mindre beroende av den fysiska handeln på ett sätt som är betydligt mer beständigt än vad pandemin är. Vi behöver inte handla på nätet längre, men vi gör det ändå. Nästa kvartals tillväxt kommer naturligtvis att ge ytterligare svar på om den hypotesen stämmer, säger Arne Andersson, e-handelsrådgivare.

Bygghandeln har dessutom haft problem med virkesbrist och höga virkespriser.

Tillväxten för e-handeln som helhet var under samma period 16 procent. Siffrorna dras upp av de som toppar listan: dagligvaruhandel, leksaker och barnartiklar samt möbler och heminredning - samtliga med över 20 procent tillväxt.