Ekonomi

Kraftig ökning av anmälningar till ARN

Allt fler söker sig till ARN vid tvistemål med företag, och många som klagar på byggbranschen får också rätt.

Färska siffror från Allmänna Reklamationsnämnden visar att allt fler hittar till myndigheten efter att de hamnat i tvist med företag.

De ärenden som ökar mest är flygrelaterade. Men området bostäder ligger fortfarande kvar på topp 5.

Statistiken visar även att trots att 3 procent färre konsumenter fick beslutet med sig i sitt ärende under förra året, så toppar bostadsavdelningen listan över avdelningar där flest konsumenter får rätt. Den avdelning där lägst konsumenter får rätt är bankavdelningen.

72 procent av företagen följde besluten som rekommenderades av ARN inom avdelningen bostad 2019. Det är en ökning med en procent jämfört med året före. Dock är inte denna siffra klar ännu, den gäller bara första halvåret eftersom en rad ärenden ännu inte hunnit nå vägs ände när det kommer till uppföljning av besluten.

I vilken utsträckning fick konsumenterna rätt åren 2017-2019? (Andel i procent)

Avdelning 2017 2018  2019
Totalt 41 43  40
Allmänna 50  53  44
Bank 15 18  13
Bostad 51 53  53
Båt 55 57  49
Elektronik 32 33  36
Fastighetsmäklare * *  *
Försäkring 13  12  8
Motor 47 46  48
Möbler 31 36  36
Resor 46 46  41
Sko 31 40  51
Textil 33 53  51
Tvätt 37 45  46

* ARN slutade att pröva fastighetsmäklarärenden den 5 maj 2017.

I vilken utsträckning följer företagen ARN:s rekommendationer?

Följsamheten anges i procent. Siffran inom parentes anger antalet ärenden som undersökningen baseras på för den aktuella tidsperioden. De utgår från de ärenden där konsumenten fått helt eller delvis rätt men räknar bort de ärenden där företaget gått i konkurs eller där ARN inte hunnit få svar från företaget inom tidsperioden.

Avdelning 2017 2018 2019*
Totalt

79 (2681)

79 (2754)

78 (1869)

Allmänna

73 (489)

73 (488)

69 (242)

Bank

96 (26)

85 (39)

100 (33)

Bostad

74 (386)

71 (352)

72 (258)

Båt

63 (27)

63 (24)

67 (12)

Elektronik

92 (251)

83 (198)

86 (135)

Försäkring

96 (48)

100 (42)

100 (23)
Motor

73 (663)

74 (705)

74 (536)
Möbler 89 (97)

89 (143)

88 (88)
Resor 84 (571)

86 (608)

83 (467)
Sko

85 (40)

84 (31)

70 (20)
Textil 81 (62)

84 (100)

89 (44)

Tvätt 86 (21)

83 (24)

91 (11)

*2019 gäller bara första halvåret eftersom perioden som rör företags följsamhet inte är över ännu.