Fråga experten

Byggahus.se har en expertpanel som svarar på dina frågor. Klicka på länkarna för att läsa tidigare frågor eller ställa nya frågor.

 

Robin Toneby svarar på frågor om värmesystem, värmepumpar och solceller.

 

 

Byggnadsingenjör Charlotte Andersson svarar på frågor om att bygga.

 

 

Advokat Claes Blåe svarar på frågor inom juridik, fastighetsrätt och avtal. Men också dolda fel, försäkringstvister, bostadsrätter och nedsättning av köpeskillingen.

 

 

Elingenjör Bengt Loord svarar på frågor om el.

 

 

Trädgårdsdesigner Cajsa Lundin svarar på frågor om trädgård, både växtlighet och tomtplanering.

 

 

Arkitekt Calle Posse svarar på frågor om arkitektur.

 

 

Den här delen av fråga experten är tillfälligt stängd. Kom tillbaka senare för att ställa nya frågor. Här hittar du gamla frågor och svar om badrumsrenoveringar.

 

 

Den här delen av fråga experten är tillfälligt stängd. Kom tillbaka senare för att ställa nya frågor. Här hittar du gamla frågor och svar om juridik och fastighetsförrättning.

 

 

Byggnadsingenjör Charlotte Andersson svarar även på frågor om renovering.

 

--

Mer om våra experter

 

Robin Toneby vid Värmevision är miljövetare som efter utbildningen började jobba på branschorganisationen för värmepumpar SKVP. Där var han ansvarig för reklamationer och arbetade även med teknisk rådgivning mot konsument, höll föredrag samt utvecklade en certifiering för värmepumpsinstallatörer. 2010 övertog han Värmevision som jobbar nu med skadekontroller och utredningar åt försäkringsbolag. Han utbildar även i värmepumpsteknik och värmesystem i allmänhet.

 

 

Charlotte tog byggingenjörsexamen 1986 och har sedan dess arbetat på olika befattningar inom byggsektorn. Hon har bland annat arbetat som platschef, inköpare, projektledare och kvalitetsansvarig. Det har handlat om både nyproduktioner och ombyggnader av skolor, bostäder, kommersiella lokaler med mera. Idag har hon ett eget företag, Ingenia Byggkonsult, där hon främst arbetar för privata beställare.

 

 

Claes Blåe har studerat juridik vid Göteborgs, Uppsala och Lunds universitet och är verksam som advokat sedan 1991. Sedan 2012 driver han Advokatbolaget Claes Blåe, där han hjälper klienter med fastighetsrätt, bostadsrättsjuridik, affärsjuridik och rätt till skadestånd inom och utom avtal.

 

 

Emil Karlsson har en juristexamen samt fil. mag. i mark- och miljörätt. Han har sedan examen arbetat vid det statliga Lantmäteriet samt två kommunala lantmäterimyndigheter. Emil driver vid sidan av sin anställning som förrättningslantmätare en enskild firma för rådgivning inom det fastighetsrättsliga området.

 

 

Bengt Loord är elingenjör och arbetar främst som föreläsare för Mälaruniversitetet AB. Bengt har specialinriktning på elsäkerhet, behörighetsfrågor, dokumentations- och elinstallationsfrågor och arbetar även med energisparfrågor.

 

 

Cajsa Lundin är utbildad trädgårdsdesigner vid Trädgårdsakademin och vid Slottsträdgård Ulriksdal, med inriktning på privata nybyggartomter. I det egna företaget Form & Funktion hjälper hon kunder att skapa en funktionell tomt efter kundens behov och önskemål. Material och formgivning anpassas efter arkitektur, omgivning och växtbetingelser, till en sammanhållen helhet. Cajsa svarar på frågor som rör växtlighet och tomtplanering.

 

--

Hurdana frågor kan jag ställa?

Att fråga experten på Byggahus.se får inte ersätta anlitandet av fackman. Ett svar från våra experter ska du använda för att förbereda dig inför mötet med en fackman så att du blir förberedd och kan vara en god kravställare. Tänk också på att frågor ställda via ett kortfattat meddelande kan inte ge experten det underlag han behöver för att ge svar i omfattande frågor om konstruktioner o dyl. Därför lämpar sig den här tjänsten bäst för kortfattade frågor av faktakaraktär.

Hur lång tid tar det innan jag får svar på min fråga?

Vi försöker besvara din fråga inom två veckor. I enstaka fall, vid t ex helgdagar, kan det hända att det tar något längre tid.

Besvaras alla frågor?

Nej, tyvärr inte. Du har störst chans att få svar om din fråga har ett stort allmänintresse och om den inte liknar en tidigare ställd fråga. Vi vill att frågor och svar ska kunna återanvändas i största möjliga mån.

Kostar det något?

Nej. Att fråga våra experter är gratis.

Hur får jag reda på att min fråga blivit besvarad?

Svaret publiceras på sajten så snart experten har svarat. Tyvärr hinner vi inte bekräfta via mail om du kommer att få svar eller ej. Här hänvisar vi till sökfunktionen.

Hur vet jag att svaret är objektivt?

Svaret är objektivt därför att våra experter är oberoende och inte knutna till någon tillverkare av en produkt.

Har du några andra frågor?

Om du har några andra frågor om Byggahus.se eller Fråga experten, skicka då ett e-mail till redax@byggahus.se.