Byggahus.se
A
Är inblandad i en tvist gällande en fastighet, där försäljning ska ske enligt lagen om samäganderätt. Tyvärr finns många oklarheter inför offentliga auktionen. Den goda mannen gör absolut minimal insats. Har inte sammanställt varken objektbeskrivning eller försäljningsvillkor. Verkar inte finnas entydiga villkor enligt lag som gäller övergripande, utan vi har funnit det säkrast att fråga på minsta oklarhet. Med stöd av arkiv, internet och vänner har vi rett ut det viktigaste genom att ställa rätt frågor till god man.

Vi har fått information att köpesumma i helhet erläggs auktionsdagen. Det innebär tillträde samma dag. Nuvarande ägare har då inte längre tillgång till fastigheten. Vi kan inte se att annat kan bli aktuellt.

Lyckas dock inte få svar vad som gäller lösöre. Kommer vara närmast omöjligt för någon delägare att frakta bort kvarvarande lösöre innan auktionen. Avstånd till fastigheten och väderförhållande begränsar möjligheterna starkt. Möjligheterna till överenskommelse enskilt om lösöre är minimala. Behöver reda ut det för vår egen del och undvika tvister om lösöret med övriga delägare i fastigheten. Har lyckats hitta ett flertal auktioner där jurist skrivit samman villkoren. Där har likartad lydelse med detta förekommit; "Innan tillträdesdagen avlägsnas lösöre av säljarna. Eventuellt lösöre som finns på fastigheten per tillträdesdagen tillfaller köparen, som även själv får bekosta städning och eventuell bortforsling av egendom". Vi kan emellertid inte avgöra om det är generellt eller specifikt per fall. Finns någon praxis eller lagrum att hänvisa till för lösöre som finns kvar vid tillträdesdagen?
 

Bästa svaret

En sådan klausul tror jag är vanlig för att undvika svåra tvister. OM säljaren inte har flyttat ut så kan köparen ha rätt till skadestånd från säljaren. Så säljare har du 3 alternativ:
1. se till att tömma fastigheten på lösöre.
2. acceptera att allt lösöre som finns kvar blir köparens egendom.
3. Låta köparen stämma er för att han inte får fullt rådighet över fastigheten han har köpt, pga. lösöret. Observera att säljaren kan välja att stämma den av er som verkar lättast att få betalt av, sedan får ni komma övverens er emellan om hur skadeståndet skall fördelas. Ni är solidariskt ansvariga.

Rent praktiskt om ni nu inte har möjlighet att tömma och fördela lösöret själva. Låt en flyttfirma flytta allt till ett förråd som ni hyr, och ordna fördelningen senare.
 
  • Gilla
Ah_Puch och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.