Byggahus.se
Fakturan förfaller snart men vi har inte trots löfte ej fått våtrumsintyg. Kan man hävda ett jobbet inte är klart när man inte fått intygen och inte betala fakturan. Eller måste man betala del av den.
Tacksam för synpunkter nu när jag skall kontakta företaget om fakturan.
 
Du måste betala det som badrummet är värt vilket i detta fall helt klart är en bedömningsfråga.

Jag skulle hävda att badrummet är värt hälften av priset på fakturan utan våtrumsintyg och bestrida resten. Då får du nog ditt intyg ska du se! Detta går att motivera på ett trovärdigt sätt så du bör ha ryggen fri om du agerar på det viset.
 
Men räcker det eg inte om det står på fakturan att arbetet är gjort enl BBV 10:1 och att firman fått "kursen"?

Är eg inte för nybyggnationer där det oftast saknas en enskild faktura för varje badrum.
 
som hantverkare så känner jag att våtrumsintyget är sista chansen för mig att hålla inne med nått tills badrummet är slutbetalt.
har även skrivit det i kontrakt: våtrumsintyg skickas när full betalning erlagts
 
  • Gilla
Exelda
  • Laddar…
Detta badrum är gjort av en kille som gör bra jobb men har svårt att komma till skott tidsoptimist osv. Betalar jag så kommer det aldrig dimpa ner några våtrumsintyg och mäklare vill ha våtrumsintyg vid försäljning annars lägre pris. Något kontrakt skrevs aldrig utan våtrumsintyg utlovades muntligt.
 
Nimajneb skrev:
Men räcker det eg inte om det står på fakturan att arbetet är gjort enl BBV 10:1 och att firman fått "kursen"?

Är eg inte för nybyggnationer där det oftast saknas en enskild faktura för varje badrum.

Mäklare vill att det skall finnas våtrumsintyg, annars blir ju priset lägre vid en försäljning.
 
Vad står det på fakturan ang BBV.?
 
Nimajneb skrev:
Men räcker det eg inte om det står på fakturan att arbetet är gjort enl BBV 10:1 och att firman fått "kursen"?
Enligt den information jag fick i samband med mitt våtrumsarbete så räcker inte det. Det ska inte bara stå någonstans att "arbetet är i enlighet med..." utan varje våtrum ska registreras i nån databas, så att man kan gå in och söka fram arbetena efteråt. Så våtrumsintyget är också ett kvitto på att detta är gjort.

Jaghar faktiskt för mig att jag fick mitt intyg ("våtrumsanmälan") på mail innan de satte igång med själva arbetet. Men nog kan man tycka att intyget kan bifogas fakturan. Senare än så behöver det inte lämnas ut.
 
Nimajneb skrev:
Vad står det på fakturan ang BBV.?

Inget.


Arbetet är gjort av en person som i stort jobbar fristående men jobben faktureras genom ett annat företag. Anledning ekonomi så klart:)
 
Thomas Lundquist
Är det korrekt utfört av en behörig så ska du ha ett kvalitetsdokument och inget annat. Det ifylls efter den behörige utfört sitt arbete. Men håller ni på med något mygel så gäller det knappast.
 
Thomas Lundquist skrev:
Är det korrekt utfört av en behörig så ska du ha ett kvalitetsdokument och inget annat. Det ifylls efter den behörige utfört sitt arbete. Men håller ni på med något mygel så gäller det knappast.

Förlåt mygel?? Förstår ej:S.

Badrummet är utfört av en våtrumsbehörig hantverkare och företaget som anlitar honom skickar fakturan. Och jag behöver ha lite press på hantverkaren så han skickar det utlovade dokumentet/våtrumsintyget eller vad det kallas.
 
Thomas Lundquist
MiaSthlm skrev:
Förlåt mygel?? Förstår ej:S.

Badrummet är utfört av en våtrumsbehörig hantverkare och företaget som anlitar honom skickar fakturan. Och jag behöver ha lite press på hantverkaren så han skickar det utlovade dokumentet/våtrumsintyget eller vad det kallas.
Då ska du har ett kvalitetsdokument. Men som även Nino tycker så lämnas det sällan ut innan full betalning är erlagd. Det kan bli lite moment 22 för jobbet är inte utfört enligt BBV10:1 så länge inte ett kvalitetsdokument finns och då kan dom även inte ta betalt för ett sådant, om man vill krångla till det jävligt :).

Prata med dom så löser det sig säkert.
 
Roade mig att titta på hemsidan för GBK och dessa dokument som skall utföras menar jag är en liten mini ISO 9k.
Mao har ingen som helst koppling till kvaliteten på de färdiga jobbet.
Föranmälan skall göras i syfte att det ska kunna komma en kontrollant, vidare så skall ett antal kontrollsteg uppfyllas och genomföras.
Som jag läser det är det en kvalitetssäkring för att auktoriserade företag följer konceptet.

Som slutkund så finns det bara ett dokument som gäller och det är kvittot/fakturan då de är med hjälp av denna som en ev reklamation skall baseras.

Försäkringsbolagen har inga krav på kvalitetsdokumenten utan dom kräver att arbetet skall vara korrekt utfört av auktoriserad eller ickeaukoriserat företag alternativt en privatperson.

Om man tittar på antalet godkända företag ställt mot totalt antal företag så är det ju bara en bråkdel som har gått kursen, resten verkar ha läst på själva.
 
Utan Kvalitetsdokumentet så är en bra start att reklamera fakturan med hänsyn till denna allvarliga brist och inte betala en krona tills dokumentet är dig tillhanda. Det finns ingen anledning att stryka hantverkare som ej levererar medhårs.

De kommer hota med inkasso och dyl, men så länge du har reklamerat rätt så finns det inget de kan göra utöver att "leverera". De kan stämma dig, men vilken är i sånt fall sakfrågan?

Det intressanta uppstår om de fabricerar ett kvalitetsdokument i efterhand.
 
För att kunna skapa ett sådant dokument så måste man ju vara medlem i GVK-klubben för keramik.
Det verkar som om kanske 10-15% av företagen är med i denna klubb.
Betyder detta att bortåt 90% av alla företag inte skall få betalt?

I TS fall kan det ju mycket väl vara så att firman som står för fakturan inte är med i klubben och därför inte kan skriva ut pappret som inte betyder något praktiken.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.