Byggahus.se
A
Dowser4711 Dowser4711 skrev:
@Aunty säger faktiskt inte att de bara ska hålla i 25 år, men att det inte finns något livslängdskrav som säger att de ska hålla i 100 år eller att det ens är rimligt att förvänta sig att de håller i 100 år.
Många år till, absolut. Men med tiden så sätter sig partiklar i duk, isodrän och gruset fylls med silt. Marken sätter sig etc.

Min dränering som jag bytte nyligen var närmare 50 år, och visst, merparten av den hade tuffat på länge till, men vissa delar behövde åtgärdas. Dels så var det sättningar som gjort att det bildats sprickor i asfalten, dels var delar av dräneringen igensatt med blålera.@Aunty säger inte att de bara håller i 25 år, enbart att de inte håller i 100 år och att den tekniska livslängden generellt sett är 25 år.

Ja, teknisk livslängd skrivs med hängslen och livrem, i och med att man ska kunna lita på att det håller så länge under alla omständigheter (som följer installationsanvisningarna)
Väl skött kan man nog förvänta sig att moderna anläggningar håller 30-70 år och vissa enstaka fall kan säkert hålla i 150 år. Men man kan fortfarande inte förvänta sig att de ska hålla i 100 år och kräva ersättning om de inte gör det.

Fram tills att någon kommer med en produkt som gör att dräneringen kan anses ha en teknisk hållbarhet som likställs med husets livslängd får vi fortsätta att se dränering som något som man behöver underhålla och med största sannolikhet byta någon gång under husets livslängd.

Men det är ingen som påstår att man skall byta dräneringen vart 25:e år oavsett skick.
nä och det har jag aldrig sagt, livslängden kan vara 50 år men den kan också vara 5 år.
men den tekniska livslängden är 25 år för dränering och det är det försäkringsbolag går på vid ersättning för dolt fel.
 
  • Gilla
Dowser4711
  • Laddar…
Claes Sörmland
Nick_A Nick_A skrev:
Jo, jag instämmer. Svårt att veta om konstruktionen var fungerande vid tidpunkten dräneringen gjordes. Men om det inte finns ett fall på dräneringen som den ligger nu känns väl det tveksamt?

Sen blir det också en fråga om ansvarsfördelning mellan kommun och vägförening. Vägföreningen borde väl inte ha ansvar för att ta emot ett ständigt ökande flöde av vatten, som orsakats av kommunalt byggande? Jag vet inte vad det finns för överenskommelser där, men för mig inte glasklart.
Vägföreningen har inget som helst ansvar eller skyldighet att ta emot dagvatten från tomter om de enbart förvaltar en väganläggning. I den situationen så är diket ett vägdike och det ska hantera dagvattnet från vägen och inte mer. Det är t o m så att samfällighetslagen förbjuder vägföreningen att driva verksamhet som inte är förenlig med föreningens syfte som är att förvalta väganläggningen. De får alltså inte ens ägna sig åt att leda dagvatten åt tomtägare.

Om inte det finns en gemensamhetsanläggning med dagvattenändamål som vägföreningen också förvaltar. Då har istället du som tomtägare en rätt att leda ditt dagvatten till den anläggningen och föreningen har en skyldighet att ta hand om det. Ta en titt på Min fastighet hos Lantmäteriet vad som gäller angående om ni har en GA för dagvattenhantering från tomterna.
 
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Då låter det inte som ett konstruktionsfel gällande dagvattensystemet på fastigheten utan istället är det den som äger fastigheten som diket ligger på som har tillåtit att vatten leds till diket utan åtgärd så att vattennivån stiger i det. Ansvaret ligger då enligt jordbalken då den fastighetsägaren att åtgärda det. Eller om det finns andra fastigheter vars ägare matar in vatten i diket så att nivån har börjat stiga, då finns ansvar där.

Kan kanske vara ett dolt fel i alla fall för din fastighet eftersom den höjda nivån i recipienten leder till att dagvattensystemet inte fungerar. Men det verkar som att felet inte ligger på fastigheten som ni köpte och därmed är det inte direkt något fel på fastigheten. Klurigt det här.
Ja, visst är det klurigt. Och jag är rädd att jag inte har så mycket mer information just nu, men återkommer gärna när jag kunnat utreda det närmare.
 
  • Gilla
Claes Sörmland
  • Laddar…
Jag har ingen input i ansvarsfrågan. Men rent tekniskt är det här lösbart.
https://www.avloppscenter.se/vara-p...t/pedrollo-rx-2-pumppaket-dran-gravatten.html
Där har du ett komplett kitt med pump, adaptrar osv. Den borde passa på din befintliga brunn.
Arbetsgången blir:
Gräv upp brevid brunnen.
Koppla in pump med tillbehör. Tryck en PEM-slang genom befintligt rör
Eventuellt koppla om så dagvattnet får en egen brunn. Beror på hur det ser ut på platsen

Fördelen här är att du har både pump och backventil. Oavsett hur högt vattnet i diket står så blir du av med ditt vatten. Jag skulle tro att du kan få det här löst för 20000, lite mer om du sätter en separat brunn för dagvatten.
 
  • Gilla
Dowser4711 och 1 till
  • Laddar…
Claes Sörmland
Nick_A Nick_A skrev:
Ja, visst är det klurigt. Och jag är rädd att jag inte har så mycket mer information just nu, men återkommer gärna när jag kunnat utreda det närmare.
Jag tror nyckeln här är att fundera på vad som faktiskt är felet på fastigheten som du vill hävda. Just nu känns det mer som att du har en känsla att det är bra att underhålla fastigheten med en ny dräneringslösning snarare än ett konkret fel.

Av jordabalken följer att felet ska gälla fastigheten och inte t ex fel på grannfastigheter. I grund och botten finns det två varianter:

- Fastigheten stämmer inte överens med vad som följer av avtalet

eller

- Fastigheten avviker annars från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet.

I fastigheten ingår marken inom fastighetens gränser och anläggningar på den som t ex dagvattenledningen fram till fastighetsgräns. I och med att ledningen går över fastighetsgränsen så blir frågan lite mer knepig om den är ett tillbehör till fastigheten. Om en ledning sticker ut en kortare stump över fastighetsgränsen, t ex en kort mynning i ett dike så är det garanterat ett fastighetstillbehör. Men om ledningen går en längre sträcka utanför fastighetens gränser så tillhör bara den delen som är inom fastighetsgränsen dig medan den andra delen antingen är lös egendom eller fast egendom som tillhör grannfastigheten som den går på. Skulle du haft servitut för ledningen så skulle den vara en del av fastigheten.
 
Redigerat:
P PatrikJo skrev:
Jag har ingen input i ansvarsfrågan. Men rent tekniskt är det här lösbart.
[länk]
Där har du ett komplett kitt med pump, adaptrar osv. Den borde passa på din befintliga brunn.
Arbetsgången blir:
Gräv upp brevid brunnen.
Koppla in pump med tillbehör. Tryck en PEM-slang genom befintligt rör
Eventuellt koppla om så dagvattnet får en egen brunn. Beror på hur det ser ut på platsen

Fördelen här är att du har både pump och backventil. Oavsett hur högt vattnet i diket står så blir du av med ditt vatten. Jag skulle tro att du kan få det här löst för 20000, lite mer om du sätter en separat brunn för dagvatten.
Tack för förslaget!
 
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Jag tror nyckeln här är att fundera på vad som faktiskt är felet på fastigheten som du vill hävda. Just nu känns det mer som att du har en känsla att det är bra att underhålla fastigheten med en ny dräneringslösning snarare än ett konkret fel.

Av jordabalken följer att felet ska gälla fastigheten och inte t ex fel på grannfastigheter. I grund och botten finns det två varianter:

- Fastigheten stämmer inte överens med vad som följer av avtalet

eller

- Fastigheten avviker annars från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet.

I fastigheten ingår marken inom fastighetens gränser och anläggningar på den som t ex dagvattenledningen fram till fastighetsgräns. I och med att ledningen går över fastighetsgränsen så blir frågan lite mer knepig om den är ett tillbehör till fastigheten. Om en ledning sticker ut en kortare stump över fastighetsgränsen, t ex en kort mynning i ett dike så är det garanterat ett fastighetstillbehör. Men om ledningen går en längre sträcka utanför fastighetens gränser så tillhör bara den delen som är inom fastighetsgränsen dig medan den andra delen antingen är lös egendom eller fast egendom som tillhör grannfastigheten som den går på. Skulle du haft servitut för ledningen så skulle den vara en del av fastigheten.
Håller med. Får undersöka problemet vidare och återkommer när jag har mer information, jag har nog nått vägs ände med den informationen jag har. Tack för all feedback.
 
  • Gilla
Claes Sörmland
  • Laddar…
Om det verkligen är bakfall på dagvattenröret, så kan det vara ett problem, men man kan ha nära noll graders fall på ett dagvattenrör.

Detta att du har två rör in i brunnen som verkar komma från huset, behöver inte betyda att det ena är från dräneringen. Det kan vara rör från vänstra och högra sidan av huset. Kan ha varit enklare att dra två rör till brunnen, än att skarva ihop dem innan brunnen-
 
  • Gilla
PatrikJo och 2 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.