El & Teknik

"Omställningen till LED-lampor måste gå fortare"

Försäljningen av LED-lampor måste upp fortare om oron hos Energimyndigheten ska minska.

LED-lampor.

LED-lampor. Foto: Kjell & Company

Övergången till LED-lampor går för långsamt menar Energimyndigheten. De oroar sig över takten som försäljningen utvecklas i, och hur elanvändningen för belysning minskar för långsamt. Enligt dem borde användningen av LED-lampor vara högre vid det här laget.

Siffror visar att elanvändningen för belysning bara minskat från 14 till 11 terawattimmar under den tioårsperiod som utfasningen av glödlampor varat. Målet var att det skulle ha minskat till 7. Samtidigt utgör nyförsäljningen av LED-lampor 87 procent för inomhusbruk, och 91 procent för utomhusbruk.

– Jag är lite oroad över att det inte går fortare, säger Peter Bennich belysningsexpert vid Energimyndigheten, till Sveriges Radio.

El- och Belysningsbranscherna delar Energimyndighetens syn på att takten måste öka och säger att de måste bli bättre på att informera branschen.