Juridik, El & Teknik

Oaviserade elavbrott fördubblades förra året

Vinterstormar kan vara huvudorsaken till att antalet elavbrott ökade under förra året. 2011 var enligt Energimarknadsinspektionen ett dystert år sett ur elavbrottssynpunkt, antalet oaviserade avbrott fördubblades och avbrottstiden gick från en timme år 2010 till tre timmar i fjol.

Energimarknadsinspektionen ska nu genomföra en tillsyn mot elbolagen då misstanke föreligger om att företagen underskattat stormarnas följder och därför varit för dåligt förberedda. Dock säger Energimarknadsinspektionens jurist Erik Blomqvist till Svenska Dagbladet att det sett bättre ut i år trots att det varit en del avbrott runtom i landet. Dock finns det ännu ingen officiell statistik för 2012.