Energi

Långa elavbrott minskade kraftigt 2014

Fördelning av antal långa avbrott för enskilda kunder 2014.

Fördelning av antal långa avbrott för enskilda kunder 2014.

Ny statistik från Energimarknadsinspektionen visar positiva siffror för antalet elavbrott under 2014.

2014 blev ett positivt år sett till statistiken för elavbrott. Siffror som Energimarknadsinspektionen (Ei) nyligen satt ihop visar att avbrottstiderna minskade jämfört med året innan, och att de långa avbrotten var betydligt färre. 2013 hade vi 73 000 långa elavbrott, mot 7 000 år 2014.

- Man kan notera att det inte var några väderhändelser som stack ut under 2014. Det var till exempel inga stora stormar, vilket syns tydligt i avbrottsstatistiken, säger Elin Grahn, analytiker hos Ei.

Genomsnittstiden för ett elavbrott gick från 152 minuter 2013 till 84 minuter 2014. Snittet för antalet avbrott överlag låg dock kvar på 1,3 per kund.

- Under 2014 drabbades 0,9 procent av kunderna av 12 eller fler avbrott, vilket är en liten ökning i jämförelse med året innan. Ungefär hälften av kunderna däremot har inte haft några avbrott alls, säger Carl Johan Wallnerström, analytiker hos Ei.