Juridik, El & Teknik

Nya regler för smarta hem

Energimarknadsinspektionen vill se nya regler för smarta hem som gör att de med timmätning av elen kan få ta del av fler smarta tjänster som gör att de faktiskt kan påverka sin elräkning. Reglerna bör gynna utvecklingen mot smarta hem.

- Det är främst på energitjänstemarknaden som konkurrens mellan företag kan skapa innovation och nya tjänster, säger Tony Rosten som är ställföreträdande generaldirektör på Energimarknadsinspektionen. 

I förslaget, som presenteras under titeln Vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el, går att läsa att myndigheten vill att kunden ska få bestämma vilken aktör på marknaden som ska få ta del av dennes mätvärden (utöver nätägare och elhandlare).