El & Teknik

Fler väljer rörligt elpris jämfört med förra året

Kanske har möjligheten till framtida timmätning påverkat våra el-beslut under augusti, färsk statistik från Elskling.se visar nämligen att det var fler som valde rörligt pris framför fast jämfört med samma månad förra året. Hela 13 procent fler.

Totalt bytte 36 042 elhandelsbolag enligt Statistiska Centralbyrån, och av de som bytte via Elskling.se valde 35 procent rörligt medan övriga 65 procent valde fast. Enligt SCB har 31 procent av Sveriges befolkning rörligt elpris idag.

Faraz Azima, som är vd för Elskling.se, menar att det är tvärtom i Norge. Där väljer 65 procent rörligt pris framför fasta avtal.

– Av statistiken att tyda är de norska hushållen mer riskbenägna än de svenska. Utbudsmässigt finns det gott om fastprisavtal på båda marknaderna. Det är alltså inte utbudet som skapar denna skillnad utan kundernas preferenser.