El & Teknik

Fick betala för samma elarbete två gånger

En kvinna rekommenderas få tillbaka tusentals kronor efter att elfirman fått henne att betala för samma arbete två gånger.

Tvist mellan elfirma och kvinna i Umeå.

Tvist mellan elfirma och kvinna i Umeå. Foto: Google Maps.

Trots att en bostadsägare i Umeå redan betalat företaget Peab för att bland annat få en rad eluttag monterade och spotlights installerade innehöll fakturan från elföretaget, en underentreprenör till Peab, fakturering för samma arbeten igen. Kvinnan hade beställt tilläggsjobb. Men när fakturan kom tyckte hon att beloppet såg högt ut.

När hon senare upptäckte att de tagit betalt för arbeten som hon redan betalat Peab för påpekade hon detta för företaget. Men de var inte intresserade av att lyssna på det örat, så hon vände sig därför till Allmänna Reklamationsnämnden.

- Caveiron Sverige AB hade debiterat henne 8 150 kr för mycket. Företaget debiterade 5 150 kr för elinstallation i befintligt kökssystem, trots att dessa arbeten ingick i beställningen till Peab. De arbeten som företaget utfört i juni 2017, och för vilka företaget debiterat henne 1 500 kr, var avhjälpningsåtgärder på grund av fel i installationen. Caveiron Sverige AB debiterade vidare henne ett belopp motsvarande åtta timmars arbete i maj 2017 trots att företaget arbetade högst fem timmar hos henne den dagen, går att läsa i anmälan. 

Företaget har fått en chans att svara på anmälan men skriver bara: "Caveiron Sverige AB motsätter sig kravet. Företaget anser sig ha gjort allt rätt."

Den åsikten delar inte Allmänna Reklamationsnämnden. De väljer att rekommendera företaget att betala tillbaka 6 250 kronor till kvinnan. Dels på grund av att de debiterat henne för avhjälpande av fel som uppstått som så kallade fel i tjänsten, dels på grund av att de tagit betalt för arbeten som de redan fått betalt från Peab för att utföra.

- Av fakturan från Caveiron Sverige AB framgår att företaget fakturerat NN för arbete med att byta uttag till kylskåp och diskmaskin, att anpassa uttag och montera stickpropp för häll och ugn, att installera spotlights från Ikea i vitrinskåp och bänkbelysning samt för att anpassa uttag för fläkt. Nämnden anser att alla dessa åtgärder ingick i Peabs uppdrag, skriver nämnden.

De anser att företaget bör betala tillbaka ett belopp som motsvarar 10 timmars arbete. I slutändan blir den summan 6 250 kronor.