Juridik, Ekonomi

Tvingas flytta från sina hem och några får betala stora summor

Villaägarnas Riksförbund vill likställa fastighetsreglering och jordabalksköp vid tvång.

Malmberget, Kiruna.

Malmberget, Kiruna. Källa: hitta.se

I samband med att LKAB ska utöka gruvorna i Kiruna måste ett antal familjer flytta. LKAB har lovat att bygga nya hus åt familjerna, men ett problem har uppstått. 

– En grupp småhusägare måste använda jordabalksköp och kommer i många fall att få betala kapitalvinstskatt och stämpelskatt som kan uppgå till en halv miljon kronor eller mer, säger Ulf Stenberg, chefjurist hos Villaägarna.

Dessvärre är det inte helt självklart vilka som kan nyttja fastighetsreglering och på så sätt slipper skatt, och vilka som det kommer att krävas jordabalksköp för - enligt Villaägarnas går det inte alltid att på förhand bedöma vilken grupp man tillhör. Detta gör att vissa kan få svårt att ta emot sina nya hus.

Villaägarnas Riksförbund hoppas nu på att politikerna ska driva igenom en förändring som gör att jordabalksförvärv inte beläggs med stämpelskatt för de som måste flytta, samt att uppskov medges för kapitalvinstskatten utan ränta fram tills den dag då familjen väljer att sälja det nya huset.

- Med dessa förändringar av inkomstskattelagen och stämpelskattelagen kommer hela samhällsomvandlingsprocessen i Malmfälten att kunna förlöpa på ett smidigare, rättvisare och mer förutsebart sätt för de boende som måste flytta samtidigt som näringsliv och sysselsättning främjas, skriver Ulf Stenberg i en debattartikel hos Dagens Juridik.