Många som bör se över sin brandvarnare

Var fjärde hushåll får anmärkning på brandvarnaren vid besiktning.

Bränder är vanliga under november och december. Dels är det fler som lagar långkok och spisbränderna ökar i antal, dels har vi tända ljus och brasor tända. Därför rekommenderar försäkringsbolagen att man ser över brandvarnarna hemma. Statistik visar att var fjärde hushåll får anmärkningar på brandvarnaren vid besiktning.

De flesta får anmärkning för att det är för få brandvarnare i hushållet. Men nära 15 procent saknar brandvarnare helt.

– Det är anmärkningsvärt att så många saknar brandvarnare, och sett till anmärkningarna verkar det även finnas en låg kunskap om hur många brandvarnare man behöver ha i ett hem. Vår rekommendation är att ha en brandvarnare per våningsplan och per 60 kvm. Det är även viktigt att brandvarnare i sovrummen, så sovrumsdörren ofta är stängd på natten, och om en brand uppstår där kan det ta lång tid innan röken letar sig vidare till ett rum där det finns brandvarnare, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare vid Folksam.

Kontrollera därför gärna att du har brandvarnare i det antal och med det avstånd som anges. Samt att dina brandvarnare fungerar. Brandvarnare bör testas en gång i kvartalet. Man bör även byta batteri varje år.

Anmärkningar på brandvarnare vid besiktning under perioden 2019-11-01 till 2020-10-31

Anmärkning Procentandel
Brandvarnare finns men är för få till husets storlek 79%
Brandvarnare finns ej 14,5%
Brandvarnare finns men är olämpligt placerad 2,1%
Brandvarnare finns men ej funktionsduglig (trasig) 1,9%
Brandvarnare finns men är mycket gammal 2,3%
Brandvarnare finns men är ej uppsatt 0,2%