Juridik, Ekonomi

Sänkt ROT och RUT från januari 2016

Här är de nya reglerna för ROT- och RUT-avdrag.

Från och med årsskiftet gäller nya regler för ROT- och RUT-avdrag. Den stora förändringen för husägare är att ROT-avdraget sänks till maximalt 30 procent av arbetskostnaden, från tidigare 50 procent.

- Om du till exempel har fakturerat 50 000 kr inklusive moms kan du göra rotavdrag med 15 000 kr på fakturan och kunden måste betala 35 000 kr för att Skatteverket ska kunna betala ut 15 000 kr. Detta gäller för de ROT-arbeten som din köpare betalar den 1 januari 2016 eller senare, skriver Skatteverket som en förklaring på hur de nya reglerna fungerar.

ROT- och RUT-avdraget får heller inte överstiga 50 000 kronor gemensamt för en person.

Även för dig som har tjänster i hemmet innebär de nya reglerna en stor förändring. Maxbeloppet för RUT-avdraget halveras för personer som inte fyllt 65 år, det nya avdraget blir därmed som mest 25 000 kronor. Är du över 65 år kvarstår dock maxbeloppet på 50 000 kronor.

Samtidigt slopas matlagning och mer avancerad städning från listan över godkända RUT-tjänster. Det innebär att tjänster så som rengöring av poolen eller grovstädning med golvboningsmaskin inte längre går att göra avdrag för.